Projektový manažment ako jasne definovaná kvalita stavby.

  • 30. 7. 2012

[caption id="attachment_7059" align="alignright" width="300"]Skúsený projektový manažér investorovi tiež plní čiastočne úlohu „strážcu rozpočtu“, ktorý, sotva sa začnú uskutočňovať zmeny v projekte, upozorní investora za aké náklady si danú zmenu zabezpečí a taktiež aký dôsledok táto zmena prinesie. „Pojem viacnákladov v súvislosti so zmenami všetci registrujeme. Ale pozor, je nutné dať pozor na to, či v rozpočte ubúdajú aj tzv. menejnáklady, teda tá časť materiálu, práce a času, ktorá vďaka zmene odpadá“. Pri zmenách je veľmi dôležitý fakt, že pokiaľ sme vo fáze prípravy projektu a projekcie, všetko je ešte stále na papieri, zmeny je možné prediskutovať a zvážiť, hľadať riešenie. Len čo však prejde projekt do procesu zahájenia stavby, náklady úplne neúmerne a abnormálne rastú a zaťažujú rozpočet, viď schéma. „Vždy zdôrazňujem investorom, že projektová príprava je najdôležitejšia časť projektu. Práve detailnou prípravou a kvalitnou projekciou môže investor najviac znížiť náklady, alebo naopak, enormne ich zvýšiť, kvôli tomu, že požaduje zmeny až behom samotnej realizácie“.

Technický dozor stráži kvalitu, nedokáže nahradiť funkciu projektového manažmentu

„Z praxe viem, že si investori taktiež často zamieňajú funkciu projektového manažmentu s funkciou technického dozoru. Žiaľ nemožno od technického dozoru žiadať plánovanie, predvídanie vývoja stavby, riadenie procesov na stavbe atď. Jeho funkcia spočíva iba v detailnej kontrole stavby, tak aby bola dodržaná nastavená kvalita procesov.“

Je skutočne mnoho nástrah, ktoré pri realizácií projektu na investora čakajú, a preto je nutné všetky kroky dôkladne naplánovať a do detailu premyslieť. „Mnoho investorov stavia iba raz, prípadne niekoľko krát za život a často sa jedná o veľmi vysoké investície, ktoré si zaslúžia komplexnú premyslenú prípravu a profesionálne riadenie,“ uzatvára Štefanovič.

Ilustračné foto: DELTA Projektconsult