Rast cien bytov sa spomalil, ceny domov naopak rástli rýchlejšie

  • 1. 8. 2017

[caption id="attachment_230" align="alignright" width="300"]

Kompozitný index pre priemernú cenu bývania sa aj v 2. štvrťroku 2017 nachádza pod rizikovým pásmom.

V ďalšom období bude zaujímavé sledovať, ako bude trh s bývaním reagovať na meniace sa podmienky pri úverovom financovaní a na rastúcu ponuku bytov z dokončovaných projektov. To by sa mohlo prejaviť v zmierňovaní dynamík rastu cien nehnuteľností.