Realitný trh v Bratislave láme rekordy, ceny predaných novostavieb medziročne vzrástli o 16 %

  • 11. 1. 2017

[caption id="attachment_6114" align="alignright" width="300"]

Koniec roka 2016 priniesol pre bratislavský realitný trh ďalšie zvýšenie aktivity na strane dopytu a aj ponuky. Nadmieru vysoký dopyt bol vyvolaný ponukou, keď bratislavský realitný trh za posledných 6 mesiacov zaplavilo množstvo novostavieb. Bohatá ponuka, najmä v lokalitách bližšie k centru mesta ukázala, že po takýchto bytoch je veľký záujem. Ku zvýšenej ponuke sa pridávajú rastúce mzdy obyvateľstva, rekordne nízke úrokové sadzby, klesajúca nezamestnanosť a celková expanzia Slovenskej ekonomiky (cítiteľná najmä v Bratislave) čo všetko spôsobuje kvartálny dopyt prevyšujúci 1000 bytov. Ďalšie faktory vysokého dopytu sú ešte rýchly cenový rast na čo spotrebitelia reagujú vôľou kúpiť byt čo najskôr, kým je ešte „lacný“. Zvýšené reštrikcie komerčných bánk, ktoré už nebudú poskytovať 100%-né úvery takisto v spotrebiteľoch vyvolávajú potrebu kúpiť byt čo najskôr. Práve absencia týchto dvoch faktorov môže v blízkej budúcnosti vyvolať mierne ochladenie dopytu a s ním aj zmiernenie cenového rastu.

„Súčasný cenový rast je v poslednom období častokrát prirovnávaný ku vznikajúcej bubline. Takéto tvrdenie však v súčasnosti nemôžeme považovať za pravdivé,“ konštatuje hlavný analytik Bencont Investments Matúš Jančura a dodáva: „Rastúce ceny ponúkaných bytov nie sú spôsobené len zhodnocovaním nehnuteľností, ale aj presunom ponuky do lepších lokalít a zaujímavých projektov. Tento posun vychádza z preferencií spotrebiteľov a to, že developeri naň reagujú je znakom dobre fungujúceho trhového mechanizmu.“ Ponuka na zvýšený dopyt pružne reaguje a pokiaľ v tom bude aj naďalej pokračovať a medzi developermi bude prevládať konkurenčný boj nehrozí Bratislave neprirodzené navyšovanie cien. Za 21%-ným zvýšením cien za posledné dva roky stojí samozrejme vo veľkej miere zhodnotenie nehnuteľností, no za toto isté obdobie rástli nielen ceny, ale aj mzdy obyvateľstva. V bratislavských okresoch sa oproti roku 2009 zvýšili o cca 25%. Zatiaľ čo od roku 2009 ceny nehnuteľností klesali a vzrástli až v rokoch 2015–2016, tak mzdy rástli celé toto obdobie. „Skokový nárast cien bytov v Bratislave je prirodzený a prirovnať ho môžeme ku akejsi korekcií cenovej hladiny spôsobenej rastom miezd a zvýšenej kúpyschopnosti,“ uzatvára Jančura.