Rozšírenia existujúcich nákupných centier v Európe podporia výstavbu v rokoch 2017 a 2018.

  • 19. 6. 2017

[caption id="attachment_5963" align="alignright" width="300"]Rozšírenia existujúcich nákupných centier v Európe podporia výstavbu v rokoch 2017 a 2018.[/caption]

Podľa poslednej správy spoločnosti Cushman & Wakefield o európskych nákupných centrách, v Európe v nasledujúcich dvoch rokoch k objemu plôch existujúcich nákupných centier výrazne prispejú ich rozšírenia. Majitelia centier sa dlhodobo snažia zvýšiť obraty tak, že sa sústreďujú na kombináciu technológií, dát, podujatí, mix nájomcov, ponuku stravovacích jednotiek a voľnočasových aktivít. Používaním dát môžu majitelia centier lepšie zacieliť zákazníkov, ktorí sú cieľovou skupinou a preto sú ochotní v centre nakupovať.

Nákupné centrá v Európe na začiatku tohto roka dosiahli celkovú plochu 159,4 miliónov metrov štvorcových. V západnej Európe to bolo 108,6 miliónov m2, kým v strednej a východnej Európe (CEE) predstavoval objem 50,8 miliónov m2.

Celková plocha hovorí o tlmenom medziročnom náraste a to o hodnote 4,5 milióna m2 počas roka 2016. Aj napriek zrušeniu niekoľkých projektov v Rusku bol európsky trh najaktívnejší, čo sa výstavby týka, pretože na ňom vznikla nová nákupná plocha o hodnote (863 000 m2) v druhej polovici roku v Poľsku, Francúzsku a v Turecku, čo spolu v týchto troch krajinách po dokončení predstavovalo 748 000 m2.

Stredná a východná Európa Turecko má naplánovanú najrozsiahlejšiu výstavbu, čo sa týka Európy pre rok 2017 až 2018, pričom objem plánovanej výstavby predstavuje 1,55 milióna m2. Napriek očakávanému zvýšeniu množstva projektov sú plány pozastavené kvôli politickým a ekonomickým rizikám. Rusko sa radí na druhú priečku vzhľadom na pripravenosť na výstavbu v regióne CEE s objemom výstavby 1,46 milióna m2 a kľúčové projekty zahŕňajú otvorenie nákupného centra s plochou 120 000 m2 s názvom Vegas III v Moskve a prístavbou 107 000 m2 nákupného centra Evropa v meste Kursk. V Poľsku sa v rokoch 2017 až 2018 očakáva výstavba 546 000 m2 nových nákupných priestorov, čo je tretí najväčší objem výstavby v regióne CEE.

Slovensko Slovensko očakáva v 2017 rozsiahlu výstavbu nákupných centier a to až 63 419 m2, ktorých má byť tento rok dokončených. 85 % pripadá na výstavbu nových nákupných centier (15% je plánované rozširovanie projektov).

V Banskej Bystrici sa na jeseň očakáva otvorenie nákupného centra Terminal (13 000 m2). V centre Martina je naplánovaná výstavba nového centra Galeria Martin s rozlohou 12 058 m2 a taktiež rozšírenie už existujúceho nákupného centra Tulip o rozlohe takmer 8000 m2. V Prešove je plánované otvorenie nákupného centra Eperia (29 161 m2 ). V Košiciach je to projekt Stanica, ktorý sa bude rozširovať o 1200 m2.

V 2018, jedno z najlepších nákupných centier v Bratislave – Aupark sa bude opäť rozširovať o 4000 m2. Celková rozloha centra bude po dokončení 60 000 m2. Trenčianske nákupné centrum Laugarício sa bude rozširovať o 6 000 m2. Koncom roka 2018 (alebo začiatkom 2019) bude dokončená výstavba nákupného centra Forum v centre Prešova (30 300 m2), neskôr je naplánovaná prístavba 8600 m2 k existujúcemu centru Europa Zvolen. V prvej polovici roka 2018 sa rovnako plánuje otvorenie nákupného centra Point v Banskej Bystrici s rozlohou 5.537 m2.

V roku 2018 sa očakáva celkovo 54.437 m2 dostavanej plochy nákupných center, z čoho bude 65 % predstavovať nové nákupné centrá. Investície do nákupných centier v regióne CEE klesli medziročne o viac ako 30% na 3,8 miliardy Eur v roku 2016 pri ich rovnomernom rozdelení v prvej a druhej polovici roku. Poľsko bolo v druhej polovici roku 2016 v regióne dominantným hráčom s podielom viac ako 46% na celkovom objeme investícií. Naopak, Rusko zaznamenalo len šesť investícií v hodnote 134 miliónov Eur v druhej polovici roku, kým v Turecku sa v tomto období neuskutočnila žiadna investícia do výstavby nákupných centier.

Autorka správy Silvia Jodlowski, výskumná analytička v EMEA tíme Cushman & Wakefield uvádza: „V celej Európe sa v budúcnosti očakávajú aktivity spojené s výstavbou, ktoré sa budú zameriavať na lokality s rovnováhou pokiaľ ide o nízku hustotu nákupných centier, vysokú mieru výdavkov zákazníkov, nízkorizikové prostredie a miesta, na ktorých existujúci kapacity, ktoré potrebujú modernizáciu alebo prestavbu. „V regióne CEE viedla silná developerská činnosť v posledných 10 rokoch k výraznému rastu hustoty nákupných centier v mnohých hlavných mestách jednotlivých krajín. Praha, Bukurešť a Budapešť sú výnimky, keďže hustota nákupných centier je pod priemerom miest v regióne CEE. Developeri sa však stále viac zameriavajú na príležitosti rýchleho rastu druhostupňových miest ako Krakov a Vroclav v Poľsku. Najväčšie turecké mestá ako Ankara a Istanbul by mali potenciál budúcich miest so živou výstavbou, ale stále tu zostávajú ekonomické a politické riziká.“