Šesť z desiatich firiem má nedostatok kapacít

  • 22. 9. 2015

[caption id="attachment_6612" align="alignright" width="225"]Šesť z desiatich firiem má nedostatok kapacít[/caption]

Vyťaženie kapacít stavebných firiem naďalej rýchlo rastie. V priemere sú kapacity aktuálne vyťažené na 88 %, u veľkých firiem dokonca na 95 %. Firmy začínajú riešiť problém s nedostatkom realizačných kapacít – 59 % spoločností dokonca už trápi ich nedostatok. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Práce majú stavebné spoločnosti čím ďalej viacej. Stavebná produkcia v prvých siedmich mesiacoch oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástla o 15 %. S objemom práce tiež rastie vyťaženie kapacít jednotlivých spoločností. Priestor pre prijímanie nových zákaziek majú riaditelia firiem podľa najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2015 obmedzený. Zamestnanci aj stroje idú v mnohých firmách naplno. Celkový priemer trhu ukazuje na 88 %-né vyťaženie kapacít. t. j. výrazný rast zo 65 % pred pol rokom aj oproti obdobiu pred troma mesiacmi (81 %). „Niekoľko rokov stagnácie stavebníctva a sprievodných negatív, ako nereálne nízke ceny, dlhé termíny úhrady faktúr, resp. neplatenie za vykonané práce, sa prejavilo v znižovaní počtov a nízkej zainteresovanosti stavbárov. Sprievodným aktuálnym problémom stavebníctva je fakt, že niektoré zo stavieb sa realizujú za podmienok vytendrovaných v minulosti, čo neumožňuje primerané a spravodlivejšie odmeňovanie,“ hovorí Anton Barcík, generálny riaditeľ, Považská cementáreň a.s.

Najviac práce majú veľké stavebné spoločnosti. Ich riaditelia potvrdili vyťaženie na 95 %. Stredným a malým firmách chýba do úplného naplnenia 13 %. Spoločnosti zaoberajúce sa pozemnou výstavbou hovoria o vyťažení na 89 %, tie ktoré stavajú dopravnú infraštruktúru o naplnení na 86 %.

Viac zákaziek prinieslo okrem príjemných starostí aj tie negatívne. S prísunom práce chýbajú v stavebníctve ruky. Štvrtina (24 %) spoločností si sťažuje na nedostatok zamestnancov naprieč celým odborom. Viac než tretine (35 %) chýbajú niektoré profesie. V stavebníctve chýbajú vyučení tesári, stolári, elektrikári, železničiari ale aj strojníci a zámočníci.

Na trhu nechýbajú iba zamestnanci ale tiež subdodávatelia. Problém s dostatkom subdodávateľských firiem má takmer polovica (47 %) stavebných spoločností. „Aktuálne pripravujeme 2 projekty, pričom už v prípravnej fáze pociťujeme tlak na profesistov a ich požiadavky na vyššie ceny pre profesie a projektantov. Taktiež začína problém s kvalitou vykonávanej práce / pomer cena a kvalita nie je úmerná trhu. Keď, chceme niečo kvalitne urobené čo by sme mali považovať za štandard malo by to bit vidieť,“ hovorí Mário Červenka riaditeľ spoločnosti O.M.C. Invest spol. s r. o. To potvrdzuje i generálna riaditeľka spoločnosti Skanska, Magdaléna Dobišová: „Vzhľadom na veľkú rozostavanosť je dnes na stavebnom trhu všeobecne mierny nedostatok stavebných kapacít a nejde ani tak technických pracovníkov, ale skôr o kvalitné robotnícke profesie.“

Foto: Jozeph Klinger