Situácia na trhu s kanceláriami v druhom kvartáli 2015

  • 9. 8. 2015

[caption id="attachment_6634" align="alignright" width="300"]Situácia na trhu s kanceláriami v druhom kvartáli 2015[/caption]

Ponuka súčasných kancelárskych priestorov zostáva nemenná na úrovni 1,54 milióna m2, z čoho 60 % predstavujú kancelárie kategórie A, nachádzajúce sa predovšetkým vo vnútornej časti Bratislavy, zvyšných 40 % sú kancelárske priestory v štandarde B. Vyplýva to z kvartálnych údajov realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Aktuálne voľné priestory sú na úrovni 11,78 % z celkovej ponuky kancelárskych priestorov, čo predstavuje pokles o 81 bázických bodov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Miera obsadenosti je rôzna v závislosti od lokality, najnižšiu priemernú obsadenosť má centrum mesta (9,1 %), naopak, najvyššiu má vnútorná časť Bratislavy (13,3 %). V rámci štruktúry lízingovej aktivity v minulom štvrťroku dominovali nové prenájmy.

Nové kancelárie vo výstavbe

Na trhu kancelárskych nehnuteľností nepribudol za posledný štvrťrok žiadny priestor, avšak viacero projektov je vo výstavbe, čo naznačuje pozitívny trend a optimistické vyhliadky developerov. V súčasnosti je vo výstavbe 174 400 m2 kancelárskych priestorov, s očakávaným dokončením v horizonte troch rokov. Približne 32 % z týchto priestorov je už predprenajatých a noví nájomcovia sa do nich nasťahujú bezprostredne po dokončení. Aktuálne sa dokončuje výstavba prvej budovy prvej fázy Twin City od spoločnosti HB Reavis, ktorá trhu ponúkne celkom 16 600 m2 kancelárskych priestorov.

Nové prenájmy dominovali

Lízingová aktivita sa týkala 43 455 m2 kancelárskych priestorov, pričom sa zvýšila v druhom kvartáli o 29,5 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Avšak celková lízingová aktivita sa v tomto štvrťroku znížila o 42 % v medziročnom porovnaní. Nové prenájmy, ktoré zahŕňajú predprenájmy, podnájmy či expanziu, dominovali trhu s celkovým podielom 69 %, zostávajúcich 31 % predstavovali renegociácie, ktoré potvrdili, že obnovenie stávajúcich zmlúv je stále signifikantnou časťou trhovej aktivity.

Najvyššie dosiahnuteľné nájomné za prémiové kancelárske priestory v Bratislave sa pohybuje na úrovni 16 €/m2/mesiac. Dostupné kancelárske priestory si držia cenu v priemere 12–16 €/m2/mesiac, v lokalite bezprostredného bratislavského centra. Mimo lukratívnych lokalít sa priemerná cena prenájmu pohybuje medzi 8–12€/m2/mesiac. Efektívne nájomné môže byť o 8–12 % nižšie z dôvodu stimulov ponúkaných správcami budov, ktoré však závisia od kvality, lokality a obsadenosti individuálneho kancelárskeho priestoru,.“ dopĺňa Oliver Galata, vedúci oddelenia kancelárskych nehnuteľností CBRE Slovensko.

Výnosová miera za najlukratívnejšie kancelárske budovy zostáva stabilná na úrovni 7 %. „V blízkej budúcnosti sa očakáva pokles výnosovej miery za najlukratívnejšie kancelárske budovy reflektujúci oživenie trhových investícií, pozitívnych trendov a správania investorov naprieč celým regiónom CEE a na Slovensku.“