Slovenské stavebníctvo by malo v tomto roku rásť o 4,4 percenta

  • 5. 11. 2017

[caption id="attachment_172" align="alignright" width="300"]Stavebné spoločnosti majú v súčasnej chvíli zazmluvnené zákazky v priemere na 7,6 mesiacov dopredu, pričom, pre dve pätiny (39 %) sa jedná o vyšší počet zákaziek než mali v rovnakom období minulého roka. Najviac majú zásobník práce naplnený veľké spoločnosti (11,3 mesiacov) a vďaka dlhodobejším zákazkám tiež firmy zamerané na inžinierske stavby (9,4 mesiacov). Dve tretiny (67 %) objemu týchto zákaziek sú, pritom, z privátneho sektora, zostávajúca tretina (33 %) objemu patrí verejným zákazkám.