Slovenské stavebníctvo očakáva v roku 2016 mierny rast v priemere o 3,7 percenta.

  • 4. 4. 2016

[caption id="attachment_6418" align="alignright" width="212"]Slovenské stavebníctvo očakáva v roku 2016 mierny rast v priemere o 3,7 percenta.[/caption]

Stavebný sektor do budúcna mierne porastie. Riaditelia stavebných firiem očakávajú v tomto roku zvýšenie výkonu o 3,7 percenta a o 2,1 percenta v nasledujúcom roku. Značné rozdiely v predikciách sa však objavujú v závislosti na veľkosti spoločnosti a zameraní jej činnosti. Spolu s trhom porastú tiež tržby, a to v priemere o 6,2 percenta. Avizovaný rast tržieb plánujú firmy dosiahnuť hlavne rastom objemu zákaziek. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2016.

Zákaziek v stavebníctve bude tento aj budúci rok mierne pribúdať. Štyria z piatich riaditeľov stavebných firiem (78 percent) predpovedajú pokračujúci rast sektora, pričom by sa jeho výkon mal v priemere zvýšiť o 3,7 percenta. Zatiaľ čo však malé a stredné firmy predpokladajú rast až o 4,5 percenta, veľké firmy očakávajú v roku 2016 čistú stagnáciu. Ešte väčší rozdiel v odhadoch vývoja panuje medzi firmami podľa toho, či sa zaoberajú pozemnými (rast 5,3 percenta) alebo inžinierskymi stavbami (pokles o 0,9 percenta). „Slovenské stavebníctvo zaznamenalo v minulom roku mimoriadny rast hlavne vďaka veľkému objemu zákaziek v oblasti inžinierskeho staviteľstva. Rovnako aj ceny stavebných prác už prekonali svoje dno a začali rásť. Výhľad na rok 2016 ukazuje na ďalší, ale už skôr pozvoľný rast sektora, ktorý bude ťahaný hlavne pozemným staviteľstvom. Bude rásť aj úloha privátnych investorov,“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research. „V prípade, že sa v prvom polroku 2016 rozbehnú práce na pripravovaných veľkých infraštruktúrnych projektoch, dá sa predpokladať dostatočná zásoba práce. Optimisticky sa pozeráme i na súkromný sektor, ktorý veľmi intenzívne podporuje ľahká dostupnosť úverov,“ hovorí Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s. „Vzhľadom na počet neukončených, resp. otvorených zákaziek, osobitne v dopravnej infraštruktúre, očakávame v roku 2016 dostatok zákaziek. Sprievodnými negatívnymi javmi môžu byť nedostatok odbornej pracovnej sily, prípadne pokračovanie aktivít podnikavcov, ktorí sú viac-menej sprostredkovateľmi pre reálnych subdodávateľov prác a stavebných materiálov,“ dodáva Anton Barcík, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s., Ladce

S objemom produkcie porastú v roku 2016 tiež tržby a to v priemere o 6,2 percenta. Aj tu sa však stretávame s veľkými rozdielmi v predikciách podľa veľkosti či zamerania spoločností. Veľké firmy a firmy pôsobiace v oblasti inžinierskych stavieb sú znateľne pesimistickejšie a predpokladajú zvýšenie tržieb iba o 1,5, respektíve o 1,1 percenta. Naopak malé firmy predpovedajú rast tržieb o 7,3 percenta a firmy zaoberajúce sa pozemnými stavbami dokonca o 8,1 percenta. „Doterajší pozitívny vývoj stavebného sektora ktorý odštartoval jeden z najvyšších historických rastov v roku 2015 s pokračujúcim trendom v roku 2016 má za následok výrazné navýšenie využitia ľudských, materiálových a strojových kapacít. Tento nárast umožňuje všetkým článkom stavebnej výroby opäť investovať do obnovy a doplnenia svojich zdrojov za účelom poskytovania kvalitnejších služieb svojim zákazníkom. Naša spoločnosť vidí taktiež priestor na postupnú úpravu cien so zámerom expandovať na trhu prenájmu stavebnej techniky. Chceme našim zákazníkom ponúkať špičkové služby za primerané ceny,” komentuje obchodní riaditeľ Ramirent, Jan Kozáček.

Dostatok pripravených projektov pre realizáciu výstavby vidia na trhu dve pätiny stavebných firiem (42 percent). Takmer rovnaká časť (43 percent) síce hlási ich nedostatok ale situácia sa podľa nich zlepšuje. Nedostatok pripravených projektov a žiadne zlepšenie do budúcna predpovedá 15 percent spoločností. „Rok 2015 bol v znamení záverečného finišu čerpania operačných programov uplynulého plánovacieho obdobia. Na stavebnom trhu sa dá preto očakávať mierne uvoľnenie. A či to bude výraznejší pokles závisí na úspešnosti vyhodnocovania veľkých infraštruktúrnych tendrov na diaľniciach a železnici. Mimo stavieb dopravnej infraštruktúry spolufinancovaných z fondov EÚ by mal byť rok 2016 rovnako dobrý ako predchádzajúci. Pre stavbárov sa rok 2016 rysuje celkom optimisticky,“ hovorí Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ, REMING Consult, a. s.

Mierny rast stavebníctva bude pokračovať aj v roku 2017 a to v priemere o 2,1 percenta. V dlhšom časovom horizonte sa rozdiely naprieč sektorom zmenšujú a oveľa optimistickejšie sú naopak veľké firmy (4,1 percenta). Rast tržieb v priemere o 3,7 percenta potom v budúcom roku predpovedajú tri štvrtiny (76 percent) stavebných spoločností.

Zvýšenie tržieb v nasledujúcich rokoch hodlajú stavebné firmy dosiahnuť hlavne rastom objemu zákaziek (75 percent opýtaných). S veľmi výrazným odstupom potom nasleduje expanzia do nových segmentov stavieb v rámci SR (10 percent). „Pred nami je posledné plánovacie obdobie financovania projektov z prostriedkov EÚ. Tohto času je rozpracovaných viacero verejných obstarávaní v dopravnom a vodohospodárskom sortimente v sumárnom objeme cez 1 miliardu EUR v inzerátových cenách. Pokiaľ proces verejného obstarávania bude ukončený bez významných časových sklzov, je nádej, že výstavba by mohla byť zahájená koncom jarných mesiacov. Taktiež sortiment pozemného staviteľstva vykazuje zaujímavý plánovaný objem investícií a tým aj stavebných príležitostí,“ uzatvára Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ, a. s.

Foto: Andrzej Gdula