Slovenskí stavebníci upriamujú mierny optimizmus na rok 2012

  • 20. 10. 2011

[caption id="attachment_7469" align="alignright" width="225"] K priaznivým prognózam slovenského stavebníctva neprispieva ani ohlásený zámer rezortu financií znížiť štátnu prémiu pre stavebných sporiteľov z terajších 66,39 eura na 15 €. S jeho tvrdením, že štát týmto ušetrí, však nesúhlasia stavebné sporiteľne. Ak by totiž znova siahol na výšku vyplácanej sumy, ktorá má podľa nich motivačný charakter, vyvolalo by to reťaz nasledujúcich príčin a následkov: zmenšenie objemu prostriedkov vložených sporiteľmi → redukcia finančného objemu každoročne uvoľňovaného sporiteľňami do úverovania bývania → ďalší pokles objemu stavebnej výroby a zamestnanosti v sektore výstavby a obnovy bývania → podstatne vyšší pokles príjmov do štátneho rozpočtu, ako bude úspora z neposkytnutej štátnej prémie. Takže – minimálne na hlbšiu úvahu…

Ilustračný obrázok – autor
Grafy a tabuľky – CEEC Research