Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe

  • 8. 7. 2021

Flexibilné
pracovné prostredie a coworkingové priestory. Aj to sú pojmy, ktoré boli
v poslednom období veľmi diskutovanými témami. Už dlhšie bolo jasné, že
kancelársky svet sa bude postupne týmto smerom uberať.

Pandémia však
tieto trendy ešte viac urýchlila a na flexibilnú prácu nabehneme skôr ako sme
očakávali. Tento trh sa podľa odborníkov vyvíjal najdynamickejšie
v strednej a východnej Európe. Tento fakt odzrkadľuje aj najnovší
report globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Report spoločnosti
odkrýva zaujímavosti o flexibilnej práci, ale aj rozdiely či podobnosti
jednotlivých krajín a miest v rámci CEE regiónu (stredná a východná
Európa). Report zahŕňa výsledky z 12 krajín tohto regiónu (vrátane Slovenska),
pričom spolu sa tu nachádza viac ako 643 000 m² takýchto flexibilných
pracovných priestorov. Ďalších 85 000 m² by k nim malo pribudnúť
v priebehu najbližších 2 rokov, a to aj napriek pandémii.

NAJVIAC FLEXIBILNÝCH PRIESTOROV JE V LONDÝNE

Podľa zistení
spoločnosti CBRE sa najviac takýchto priestorov nachádza v Londýne, kde
dosahujú pomer takmer 6 % z celkového počtu kancelárií.
V kontinentálnej Európe je toto číslo trochu menšie, a to na úrovni 2
%. V počte transakcií za rok 2020 viedlo Poľsko (Varšava a Krakov).
Jedna transakcia prebehla aj v susednom Česku, konkrétne v Prahe.

 „Aj napriek tomu, že na Slovensku flexibilný
spôsob práce až tak preferovaný nebol, môžeme očakávať, že aj tu nastanú
v budúcnosti zmeny. Naše skúsenosti s pandémiou môžu mať vplyv na
budúce zmýšľanie firiem z rôznych oblastí podnikania. Predpokladáme však,
že takéto zmeny by sa mali dotknúť primárne menších spoločností, ktoré
potrebujú buď flexibilne znižovať, alebo naopak, sezónne navyšovať počty
svojich zamestnancov,“ opisuje Oliver Galata,
riaditeľ prenájmu kancelárskych priestorov, CBRE Slovensko.

NA SLOVENSKU VEDIE BRATISLAVA

Trh
s flexibilnými pracovnými priestormi sa na Slovensku začal vyvíjať
v roku 2016. Najväčší poskytovatelia takýchto priestorov sú pritom práve
v našom hlavnom meste. Celková plocha slovenských coworkingových
priestorov je 35 200 m², v rekonštrukcii aktuálne nie je ani jeden.
Spoločnosť CBRE poukazuje na to, že tento trh je u nás veľmi zaujímavý
a ponúka veľa atraktívnych priestorov. Report tiež odkrýva fakt, že
priemerný coworkingový priestor v Bratislave ponúka na prenájom 185 miest na
prácu. Najväčším takýmto priestorom (z hľadiska počtu takýchto pracovných
miest) je aktuálne budova Nivy Tower, ktorá je zároveň aj najnovšia. Odborníci
spoločnosti tiež hovoria o zaujímavej rovnováhe na našom trhu. Dôvodom je
to, že až 88 % poskytovateľov takýchto priestorov predstavujú tuzemské
spoločnosti, zatiaľ čo zvyšných 12 % majiteľov je z iných častí CEE
regiónu. 

PANDÉMIA ZVÝŠILA DOPYT

Vzhľadom na
pretrvávajúcu pandemickú situáciu spoločnosť CBRE zaznamenala zvýšený dopyt po
takýchto priestoroch zo strany nájomcov. Toto sa však nemusí nevyhnutne
premietnuť aj do počtu uzavretých transakcií. Odborníci však očakávajú, že
v 3. a 4. kvartáli tohto roku sa bude záujem o flexibilné
priestory aj naďalej zvyšovať. O tomto raste sú pritom presvedčení aj
kľúčoví prenajímatelia týchto priestorov. Tí sú presvedčení, že súčasná
situácia ešte viac zdôrazní potrebu kancelárskych priestorov, ktoré sú nielen
moderné, ale aj ekologické a flexibilné.

Zaujímavým
zistením je pritom aj fakt, že v súčasnosti je na Slovensku len 1
poskytovateľ flexibilných priestorov, ktorý je nezávislý. Zvyšných 95 % týchto
priestorov tvoria také, ktoré sú podporované 
samotnými prenajímateľmi.

SF/pb