Slovenský maloobchod sa prenájmami doťahuje na úroveň českého

  • 10. 1. 2012

[caption id="attachment_7371" align="alignright" width="300"]

Centrálne sklady spravidla v susedných krajinách

Štúdia C&W ozrejmuje situáciu aj v súvislosti s často kladenou otázkou, prečo bývajú hlavné sklady umiestnené spravidla v Česku, Poľsku či Maďarsku. Dôvodom je, ako Peter Očovan pripomína, relatívne nízky objem tovarov dodávaných na podstatne menší slovenský trh. Logistické spoločnosti majú tak prirodzenú tendenciu svoje skladové kapacity až na bratislavský región nezväčšovať, inými slovami – ich masívne sťahovanie pod Tatry nateraz nehrozí. V Žiline, Prešove alebo Košiciach sa uprednostňujú tzv. cross-dockové depá určené na prekládku tovarov distribuovaných z hlavného skladu v zahraničí na ďalší rozvoz po Slovensku.

Uvedené status quo pomáhajú udržiavať pri živote výraznou mierou maloobchodné reťazce s centrálou v Českej republike (Baumax, Hypernova, Tesco, Carrefour, Billa). Tie, ako už bolo spomenuté, radšej využívajú služby skúsených logistických expertov skladujúcich tovary v Prahe, Plzni, Ostrave či v Brne, pričom na Slovensku operujú na minimálnom respektíve žiadnom priestore. Pokračovaniu tohto trendu nahráva aj stagnujúca výstavba nových skladových hál a z toho vyplývajúca ich z roka na rok sa zmenšujúca ponuka.

Azda jedinú výnimku spomedzi potravinových reťazcov predstavuje Lidl, ktorý prešiel procesom vytvárania samostatného ústredia pre SR a ako prvý prikročil k delimitácii spoločnej česko-slovenskej centrály v Prahe. Otázne je, či sa toto rozhodnutie stane príkladom pre iných a podnieti nielen zmenu obchodnej politiky v prospech domácich výrobcov, ale takisto výstavbu ďalších veľkoskladov.

Autori štatistiky C&W jednako prichádzajú k záveru, že hoci dnes slovenský trh nedokáže vytvoriť širokú ponuku postavených moderných hál na prenájom, príprava nových projektov zo strany developerov pomaly, ale isto finišuje. Hlavným ťahúňom však podľa ich predpokladov nebude maloobchod, ale priemyselná výroba – najmä dodávatelia komponentov pre automobilový priemysel. Objemy plôch prenajatých ostatným výrobným spoločnostiam budú stúpať len pomaly, keďže tieto umiestňujú svoju produkciu mimo Bratislavy, čiže do lokalít z pohľadu developerov menej atraktívnych.

Ilustračné foto – P3 (PointPark Bratislava)
Zdroj a grafy – Cushmann & Wakefield