Spoločnosti Skanska v stavebnom segmente vlani vzrástol obrat aj zisk, odteraz chce zvýšiť bezpečnosť aj u subdodávateľov

  • 16. 2. 2016

[caption id="attachment_6463" align="alignright" width="300"]Spoločnosti Skanska v stavebnom segmente vlani vzrástol obrat aj zisk, odteraz chce zvýšiť bezpečnosť aj u subdodávateľov[/caption]

V reakcii na pozitívny vývoj v stavebníctve, najmä v oblasti infraštruktúrnych stavieb, vzrástli spoločnosti Skanska ČR a SR obrat aj zisk. Spoločnosti sa veľmi darilo aj v rezidenčnom a komerčnom developmente v Českej republike. Skanska bude u svojich subdodávateľov vyžadovať databázu odpracovaných hodín zamestnancov a reportovanie nebezpečných situácií.

Prevádzkový zisk stavebného segmentu skupiny Skanska v ČR a SR dosiahol v minulom roku viac ako 13 mil. eur. V roku 2014 to bolo viac ako 5 mil. eur. Tržby firmy za rovnaké obdobie činia viac ako 580 mil. eur., čo v medziročnom porovnaní znamená nárast o 8%. Rast zisku je vyšší jednak vyššími tržbami a ďalej lepším riadením projektov, či už v oblasti nákladov, efektívneho využívania vlastných kapacít, ako aj v lepšom riadení rizík. Veľmi úspešné boli aj segmenty rezidenčného a komerčného developmentu v ČR., kde Skanska úspešne dokončila a obratom predala novú budovu Corso Court v pražskom Karlíne, ktorá sa zároveň stala jej novým sídlom. Na území Prahy spoločnosť predala 507 nových bytov, teda o celú štvrtinu viac ako v roku 2014.

"Zamerali sme sa na efektívnejšie riadenie rizika a rozšírili svoju pôsobnosť do regiónov v rámci Českej republiky a Slovenska. Lepšia situácia je aj na stavebnom trhu, ktorý je oproti minulým rokom transparentnejší a nasleduje pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky. Rastie HDP, klesá nezamestnanosť a kurz koruny voči euru je stabilný, "hovorí Roman Wieczorek, štatutárny riaditeľ Skanska a.s.

Skanska ČR a SR vlani prijala 500 zamestnancov, z čoho 100 pripadá na novo otvorené pozície a aj napriek kapacitám spoločnosti, zvlášť v železničnom staviteľstve, boli ľudské zdroje vyťažené na maximum. Skanska aktuálne zamestnáva v Českej republike a na Slovensku takmer 4000 ľudí a v nábore pokračuje, tento rok plánuje otvoriť tiež okolo 100 nových pozícií, prevažne vo výrobnej sfére, čiže pozície ako sú majster, stavbyvedúci alebo prípravár. Nové miesta by mali vzniknúť aj v podporných oddeleniach.

"Základnými kameňmi našej kultúry sú vzájomný rešpekt, úcta a tímová spolupráca. To sú hodnoty spoločné všetkým zamestnancom Skanska, ale ako zisťujeme, aj celej mladej generácii. Často preto vyberáme vhodných kandidátov medzi absolventmi a následne sa zameriavame na ich kvalitné zaškolenie a rozvoj, "hovorí ďalej Roman Wieczorek.

Skanska sa sústredí na tému bezpečnosti práce, etiky podnikania a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Skanska ich medzinárodne vníma ako hlavnú prioritu celého stavebného odvetvia. Odteraz bude aj u všetkých svojich dodávateľov a subdodávateľov vyžadovať databázu odpracovaných hodín zamestnancov a reportovanie nebezpečných situácií, aby efektívnejšie chránila život a zdravie nielen svojich priamych zamestnancov, ale naozaj všetkých pracovníkov pôsobiacich na jej stavbách.

"Skanska je spoločnosť založená na medzinárodne zdieľaných hodnotách, ktorými sú bezpečnosť na pracoviskách, starostlivosť o zákazníka, vzájomná spolupráca a etické a transparentné správanie, na prvom mieste v Business Pláne Skanska v ČR a SR na roky 2016 – 2020 je oblasť bezpečnosti práce, v ktorej chceme naďalej rozvíjať svoje postavenie lídra trhu, "dodáva Roman Wieczorek.

Skanska získala v Českej republike titul TOP zodpovedná veľká firma 2015, hlavnú cenu za dlhodobú podporu a rozvoj šetrného stavebníctva. Za dôraz na bezpečnosť práce vo forme zvýšenia štandardu – používanie okuliarov a rukavíc, ochranu životného prostredia a prácu s komunitou v podobe dobrovoľníckeho zamestnaneckého programu Podaj ruku. V tej istej súťaži Skanska ČR a SR získala bronzový certifikát za Udržateľný produkt 2015 za využívanie ekologicky neškodných materiálov a uplatňovanie princípov obehové ekonomiky a cenu za Dlhodobý prínos CSR v Českej republike za spoločensky zodpovedný prístup v podnikaní. Na Slovensku sa v monitoringu združenia Business Leaders Forum Skanska stala najetickejšou firmou za rok 2015.

Foto: Matthew Bowden