Starý most získal dve ocenenie v prestížnej súťaži Stavba roka 2016

  • 23. 3. 2017

[caption id="attachment_6061" align="alignright" width="300"]Starý most získal dve ocenenie v prestížnej súťaži Stavba roka 2016[/caption]

V stredu 22. marca sa v bratislavskej Inchebe konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 22. ročníka súťaže realizovaných stavieb Stavba roka 2016. Starý most, jedna z najvýznamnejších dominánt Bratislavy, ktorý bol nominovaný na Stavbu roka 2016, získal hneď dve cenné trofeje: Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie a Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska – za vysokú kvalitu realizácie. Stavbu pre mesto realizoval zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s., ktorý ju do súťaže nominoval. Okrem Starého mosta získalo v tomto ročníku ocenenie ďalších 7 stavieb a porota rozdala celkom 12 cien.

Ako počas slávnostného galavečera uviedol Róbert Šinály, generálny riaditeľ hlavného dodávateľa stavebných prác, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.: “Spoločným úsilím sa podarilo zrealizovať dielo, ktoré bude dlhé roky súčasťou panorámy Bratislavy a teší ma, že túto stavbu si obľúbili nielen obyvatelia, ale aj návštevníci mesta.“

Rovnako tak sa z ocenenia teší aj hlavné mesto a k získaným cenám pre Starý most v súťaži Stavba roka 2016 sa vyjadril aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal: „Rekonštrukcia Starého mosta bola pre nás veľkým sústom, tak z realizačných, ako aj časových dôvodov. Je preto veľkým vyznamenaním a súčasne moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tomto významnom projekte podieľali a pomohli tak vrátiť Starý most späť Bratislavčanom. Okrem toho sa nám podarilo aj to, že po viac ako 50 rokoch začala do Petržalky opäť premávať električka, čo považujem za obrovský úspech.“

Starý most bol odbornou porotou s medzinárodnou účasťou ocenený za vysokú úroveň projektového riešenia, funkčných, konštrukčných a prevádzkových parametrov diela, rešpektovanie širších vzťahov a požiadaviek napojenia na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru, nadštandardnú kvalitu stavebného a architektonického detailu, profesionálne zvládnutie náročných a inovatívnych technológií výstavby a realizáciu unikátneho spôsobu montáže nosnej konštrukcie mosta, minimalizáciu hlukových emisií má okrem protihlukových opatrení aj použitie pevnej koľajovej dráhy uloženej v žľabe s pružnou zálievkou, mimoriadny rozsah a plochu vymedzených pre cyklistov, chodcov a oddychové zóny na moste a taktiež za celospoločenský prínos pre ďalší rozvoj mesta

Nosný systém MHD do Petržalky sa začal realizovať v novembri 2013. Ide o jeden zo strategických dopravných projektov, ktorý v sebe zahŕňal (okrem iného) rekonštrukciu Starého mosta a vybudovanie I. etapy nosného systému mestskej hromadnej dopravy do Petržalky. Vďaka tomu je najväčšia mestská časť slovenskej metropoly zapojená do siete mestských električkových tratí a historický most slúži pre verejnú dopravu, cyklistom a chodcom a stal sa novou promenádou v Bratislave.

Na prestavbu Starého mosta získalo mesto nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Celkové investičné náklady predstavovali sumu 76.8 mil. eur. Práce na najväčšom dopravnom systéme – Nosnom systéme MHD do Petržalky, boli oficiálne ukončené v decembri 2015. 19. mája 2016 bol najskôr nový Starý most otvorený pre peších a cyklistov, kým bola začiatkom júla 2016 oficiálne sprevádzkovaná električková trať cez most do Petržalky.

Viac informácií o víťazoch 22. ročníka súťaže Stavba roka 2016 sa môžete dozvedieť na: http://www.stavbaroka.eu/…kov-sr-2016/