Stavby sú zo strany verejných obstarávateľov podľa tretiny firiem pripravené horšie ako v minulosti

  • 24. 9. 2015

[caption id="attachment_6609" align="alignright" width="300"]Stavby sú zo strany verejných obstarávateľov podľa tretiny firiem pripravené horšie ako v minulosti[/caption]

Príprava stavieb zo strany verejných aj súkromných investorov je podľa 31 %, respektíve 26 %, firiem horšia ako v minulých rokoch. Každý štvrtý riaditeľ stavebnej firmy si v najnovšom výskume tiež posťažoval na kvalitu projektovej dokumentácie. Chyby v nej sa väčšinou vyšplhajú do výšky 16 % celkových nákladov stavby a nie vždy sa na ich uhradení podarí dohodnúť s investorom. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Riaditelia stavebných spoločností sa sťažujú na prípravu stavieb zo strany investorov. Podľa necelej tretiny (31 %) riaditeľov verejných stavebných spoločností je kvalita dodanej dokumentácie horšia ako v predchádzajúcich rokoch. U súkromných investícií sa príprava zhoršila v štvrtine (26 %) prípadov. „Projekty, podľa ktorých stavebné firmy realizujú v súčasnosti výstavbu, boli spracované v predchádzajúcich krízových rokoch. Ceny projektových prác boli vtedy na minime, v niektorých prípadoch i dumpingové, a to sa samozrejme prejavuje na kvalite prebiehajúcich stavieb. Je to veľmi závažná téma s vysokým rizikom pre samotnú bezpečnosť stavieb," hovorí Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Reserach.

Príliš spokojní ale nie sú ani s kvalitou projektovej dokumentácie. Tú na stupnici od jedna do desať, kde desať znamená, že je projekt veľmi dobre spracovaný, ohodnotili číslom 4,9. Tretina (29 %) firiem dokonca neváhala siahnuť pri hodnotení po číslach 1 – 3. „Stáva sa , že ako dodávatelia vo verejnom obstarávaní máme veľakrát na prípavu ponuky 30 dní a obstaravateľ a celý administratívny proces výberu často trvá mesiace,“ komentuje Madaléna Dobišová, riaditeľka spoločnosti SKANSKA.

Zhoršenie výstupov projektových firiem oproti predchádzajúcim rokom zaznamenala štvrtina (24 %) spoločností. Podľa 57 % stavebných firiem sú projekty kvalitatívne zhodné s predchádzajúcimi rokmi. Na znižujúcu sa kvalitu si posťažovali predovšetkým zástupcovia stredných a malých spoločností (26 %) a firiem zaoberajúcich sa pozemnou výstavbou (26 %). Veľké a inžinierske firmy boli o niečo málo menej kritické (17 %, respektíve 18 %). „Detailná príprava projektu od samého začiatku je veľmi dôležitá. Pokiaľ sú podklady dostatočne presné a detailné, pri realizácii sa ľahko predíde zmenám a tým pádom aj vzniku viacnákladov,“ hovorí Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest.

Riaditelia stavebných spoločností sa takmer bez rozdielu veľkosti a zamerania zhodli, že náklady, ktoré musia vynaložiť, aby boli problémové stavby aj napriek nekvalitnej projektovej dokumentácii postavené kvalitne, sa vyšplhajú v priemere na 16 % celkovej hodnoty stavby. V desatine prípadov (12 %) sa pritom nepodarí tieto peniaze od investora získať. Každý štvrtý prípad (23 %) je investorom finančne sanovaný aspoň čiastočne.

Foto: Luca Cinacchio