Stavebné firmy očakávajú ďalší rast produkcie, vyťaženie ich kapacít je na osemročnom maxime

  • 23. 11. 2016

[caption id="attachment_6162" align="alignright" width="300"]

Stavebné spoločnosti sú v súčasnosti vyťažené najviac za posledných osem rokov. Riaditelia spoločností hlásia naplnenie kapacít na 91 percent, pričom v roku 2008 mali firmy zamestnancov a stroje vyťažené iba o jeden percentný bod viac. Najhoršie na tom boli v dobe výskumu, teda v auguste 2016, firmy zamerané na inžiniersku výstavbu, ktoré evidovali 17 percent voľných kapacít. „Kapacity máme dnes vyťažené nadpriemerne. V najbližších 12 mesiacoch plánujeme prijímať nových zamestnancov. Aktuálne je to hlavne nábor z radov absolventov, čo robíme takmer každý rok,“ popisuje naplnenie kapacít Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s. „Vlastné kapacity máme vyťažené asi na 80 %, nebudeme prepúšťať. Čakáme na začatie prác stavby železnice a diaľnice, ktoré začnú na jeseň, respektíve na jar 2017. Tento posun začatia prác na veľkých stavbách vyvoláva zvýšené náklady na ich udržanie vo firme. Na trhu špecializovaných personálnych kapacít očakávam v najbližšej dobe určité turbulencie, nakoľko zahraničné firmy úspešné v projekte PPP sa budú snažiť získať odborné kapacity z domácich firiem za každú cenu,“ pridáva svoju skúsenosť Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav a. s.

Riaditelia stavebných spoločností majú v súčasnej dobe zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov. Najlepšie sú na tom tradične so zásobníkom práce veľké spoločnosti (10,2 mesiacov), ale veľmi dobre si vedú tiež spoločnosti zamerané na inžiniersku výstavbu (8,4 mesiacov). Malé a stredné spoločnosti a firmy zamerané na pozemnú výstavbu majú zazmluvnenú prácu zhruba na pol roka (6,5 mesiacov). Viac než polovica spoločností (54 percent) má pritom rovnako práce ako pred rokom. Tretina firiem (32 percent) potvrdila nárast zákaziek a naopak, výrazný úbytok hlási viac než štvrtina (26 percent) spoločností zameraných na inžiniersku výstavbu.