Stavebné firmy ohrozujú najmä neplatiči a nestabilná legislatíva

  • 2. 7. 2014

[caption id="attachment_6837" align="alignright" width="300"]

Na druhom mieste vo faktoroch obmedzujúcich ekonomickú stabilitu spoločností firmy s malým odstupom bodového hodnotenia uvádzajú nestabilnú legislatívu a nekoncepčnosť štátu (potvrzuje 93 % firiem, hodnotenie 7,5). Vymožiteľnosť práva riaditelia firiem hodnotia ako mimoriadne zlú, na stupnici od 0 do 10 maximálnych bodov ju hodnotia hlboko pod priemerom, tj. len dvomi bodmi. Väčšina odpovedí bola do troch bodov a hodnotenie vyššie než päť bodov (priemer) bolo úplne ojedinelé. V jednotlivých segmentoch (veľké alebo stredné a malé firmy) boli odpovede veľmi podobné.

Ilustračné foto: Perla Ružinova, s.r.o.