Stredopravá koalícia avizuje zásadné zmeny v rezorte dopravy

  • 11. 7. 2010

[caption id="attachment_8179" align="alignright" width="300"] Podobnú reakciu vyvolal aj programový zámer novej vlády zrevidovať vlastnícky status bratislavského letiska, ktoré začalo od 28. 6. 2010 po poldruharočnej výstavbe vybavovať všetky pravidelné i nepravidelné lety z nového terminálu s ročnou kapacitou 3,5 milióna cestujúcich. Prípadná privatizácia a následný vstup strategického investora nie je podľa vedenia letiska zárukou rastu prepravy. Netreba totiž podceňovať silný vplyv trhu, ktorý ako externý faktor generuje dopyt po leteckých spojeniach a v nadväznosti na to ich ponuku.

„Na Slovensku už existuje skúsenosť s fungovaním letiska po privatizácii. Košické letisko, kde 66 % akcií patrí KSC Holding, v ktorom má 80,95 % Letisko Viedeň, ukončilo uplynulý rok so 40-percentným medziročným prepadom. Spomedzi 300 sledovaných sa zaradilo k 10 európskym letiskám s najväčším poklesom vybavených cestujúcich,“ netají sa postojom spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava. Na ďalšie zvýšenie prepravy cestujúcich je podľa nej potrebný predovšetkým vznik silného a aktívneho domáceho leteckého dopravcu.

Otázne je tiež, čo by sa v prípade vstupu nového strategického partnera stalo s pôvodným projektom sanácie a úplnej prestavby 40-ročného terminálu, ktorý už nevyhovuje štandardom civilizovaného vybavovania pasažierov. Právne a finančné dôsledky prípadného vypovedania dodávateľskej zmluvy s firmou ZIPP Bratislava, ktorá vyhrala tender na stavbu nového terminálu a rekonštrukciu starej vybavovacej haly za takmer 86 miliónov eur bez DPH, by na seba nenechali dlho čakať.

Deklarovaným cieľom stredopravej koalície má byť zefektívnenie ďalšieho rozvoja dopravnej infraštruktúry, nie jeho zastavenie. Prípadná pochybnosť tendra ani údajné predražovanie projektov, na ktoré kriticky poukazuje, predsa nemôžu byť dôvodom na spochybnenie ich opodstatnenosti či nebodaj ich úplné zrušenie. To je však len čisto hypotetický predpoklad – žiadna vláda by si totiž takéto radikálne rozhodnutie na svoju zodpovednosť nevzala.

Ilustračné foto a vizualizácie – NDS, Letisko Bratislava