Štruktúra dopytov po kancelárskych priestoroch sa v 4. štvrťroku stabilizovala

  • 18. 1. 2015

[caption id="attachment_6785" align="alignright" width="300"]

Zdroj: Kancelarie.sk
grafy: Kancelarie.sk