Súčasný development očami právnika a poradcu

  • 23. 10. 2016

[caption id="attachment_6221" align="alignright" width="300"]Súčasný development očami právnika a poradcu[/caption]

Mnohé obce, mestá a mestské časti sa k aktuálnemu stavebného boomu stavajú rozvážne, iné menej pragmaticky, skepticky a ďalšie iba s ohľadom na zvýšenie rozpočtu. Zvýšenie miestnych poplatkov, vyhlásenie stavebnej uzávery, celoplošné zmeny daní a ďalšie zmeny sú bežnou realitou komerčných realít na Slovensku. Novinkám v oblasti realitného práva a daní sa bude venovať dopoludňajší blok konferencie Real Estate Market.

Proces od stavebného zámeru až po kolaudáciu je dlhý, viacročný a pri jeho realizácii sa rôznym zmenám legislatívy nevyhne ani jeden developer. Jednou z noviniek v realitnom biznise z tohto roku je tzv. reverse charge, slovensky tuzemské samozdanenie. V podstate ide o prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia služby, teda firmy podnikajúce v stavebníctve si môžu navzájom fakturovať bez DPH. V pripomienkovom konaní je tiež návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý rieši napríklad aj zmluvný vzťah medzi investorom a spracovateľom posudku EIA a obmedzenie funkcie Enviroportálu.

Ďalšou novinkou, ktorá vyvolala ostré diskusie, je nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý nadobudne účinnosť už od 1. novembra 2016. Zákon je finančným nástrojom v rukách obcí, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. V praxi to bude znamenať, že definovaní developeri budú povinní pri nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia zaplatiť obci miestny poplatok za rozvoj. Získané prostriedky sa použijú napríklad na výstavbu miestnej infraštruktúry.

O dôsledkoch a nuansách daňových a právnych zmien budú na Konferencie Real Estate Market hovoriť napríklad Peter Ďanovský (TPA) a Soňa Hanková (EY Law). Účastníci konferencie na prípadovej štúdii uvidia development pohľadom právnika a poradcu.

Už 12. ročník odbornej realitnej konferencie Real Estate Market 2016 s podtitulom Development & investície sa bude konať od 8.30 do 16.00 dňa 26. 10. 2016. Miestom konania je Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava. Prihláste sa na http://www.stavebne-forum.sk/…16/index.php?…