Svět podle ČNB: znamením doby je stabilizace

  • 29. 6. 2010

[caption id="attachment_8210" align="alignright" width="300"]

Pokud bychom měli svrchu položenou otázku vztáhnout na celou Zprávu o finanční stabilitě, pak tendence ke kladné odpovědi bude nepochybně silnější. Výhrada možného „ne“ ale zůstává, ostatně na to samotní tvůrci ZFS opakovaně upozorňují. Prognózy ČNB jsou nicméně tím nejlepším, co má Česko v oblasti ekonomické prognostiky k dispozici. Jenže snad už není ekonomické kapacity, která by v poslední době nemluvila o tom, že všechny prognostické a ekonometrické modely v současnosti selhávají. A zároveň se často poukazuje na dosud podceňovaný faktor hospodářského dění: psychické vyladění jeho aktérů. Nálady, očekávání a přání mohou kromě jiného mít také „sebenaplňující“ povahu. ČNB by tak snad spolu se ZFS měla rozdávat i dávky optimismu, a to na recept bez doplatku. Možná se stane se to, čemu budeme věřit.