Svitá našim seniorom vďaka PPP projektom na lepšie časy?

  • 14. 3. 2010

Ako sme nedávno konštatovali – Európa čelí javu globálneho starnutia, ktorému sa budú musieť venovať všetky štáty bez výnimky. Budovanie zariadení pre seniorov s rôznym stupňom odkázanosti sa stáva na jednej strane nevyhnutnosťou, na strane druhej potenciálnou príležitosťou pre investorov s koncovkou ziskovosti. Nasvedčuje tomu aj strohá štatistika: o umiestnenie v takomto type zariadenia sa len v Bratislave uchádza približne 7-tisíc čakateľov. Produkt zameraný na seniorov predstavuje teda dobrý produkt, lebo služby poskytované na úrovni budú ešte dlho nedostatkové.

Treba počítať s dlhodobou návratnosťou

Znalosť problematiky projektov PPP nie je vôbec taká hlboká a samozrejmá, ako by sa pri povrchnom pohľade mohlo zdať. Vyplniť túto medzeru je ambíciou odborného seminára internetového časopisu Stavebné fórum.sk pod názvom PPP – slovenská cesta, ktorá sa pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu a odbornou garanciou Asociácie PPP uskutoční vo štvrtok 18. 3. 2010 od 13.30 do 16.30 hodiny v košickom hoteli Doubletree by Hilton. Na programe akcie, ktorého partnermi sú INVA GROUP a.s. a MS architekti s.r.o., bude aktuálny stav verejno-súkromného partnerstva u nás, jeho podpora na centrálnej i miestnej úrovni, skúsenosti z realizácií konkrétnych projektov, ako aj nové trendy a perspektívne sektory PPP z pohľadu budúcnosti. Podujatím bude jeho účastníkov moderátorsky sprevádzať osoba v tejto oblasti vari najpovolanejšia – výkonná riaditeľka Asociácie PPP Irma Chmelová.

Ilustračné foto a grafy – Asociácia PPP
Mapka (index starnutia) – www.statistics.sk
Grafy 1, 2 – Model PPP vs. klasická zákazka
Foto 1, 2 – Projekt Velká Hleďsebe (ČR)
Foto 3 – Domov seniorov na Dómskom pahorku v Litoměřiciach (ČR)