Takmer polovica projektových kancelárií znížila počet zamestnancov od roku 2008, v priemere až o 44 %

  • 23. 3. 2015

[caption id="attachment_6717" align="alignright" width="300"]Takmer polovica projektových kancelárií znížila počet zamestnancov od roku 2008, v priemere až o 44 %[/caption]

Takmer každá druhá projektová kancelária od roku 2008 prepúšťala a to v priemere až 44 percent zamestnancov. Aj cez mierne pozitívny vývoj stavebníctva v minulom roku riaditelia firiem neplánujú žiadne zásadné rozširovanie svojich tímov. Vyťaženie kapacít medziročne vzrástlo, ale platy u nastupujúcich vysokoškolákov väčšinou nedosahujú ani priemernej mzdy. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou.

Takmer polovicu zamestnancov (44 percent) prepustili štyri z desiatich projektových alebo architektonických kancelárií od roku 2008. Riaditeľom tretiny (34 percent) spoločností sa podarilo zachovať stav z predkrízového obdobia. Naopak, štvrtina firiem (25 percent) za posledných sedem rokov zvýšila počet zamestnancov. Záporné redukcie postihli predovšetkým odvetvie inžinierskeho staviteľstva. „Redukcie počtu zamestnancov vychádzali z prepadu zákaziek, ktorými trh projektových firiem v posledných rokoch prešiel. Situácia sa ale pomaly začína zlepšovať, avšak výraznejší rast zamestnanosti v oblasti projekcie uvidíme až v budúcom roku,“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research.

Väčšina (72 percent) oslovených firiem neplánuje v priebehu tohto roku žiadne zásadné zmeny v počte svojich pracovníkov. Iba štvrtina (24 percent) riaditeľov projektových spoločností plánuje rozširovať svoj tím a to v priemere o tretinu (36 percent). Pokles počtu pracovníkov zástupcovia firiem skôr nepredpokladajú. „V súčasnej dobe sa snažíme hlavne stabilizovať existujúce kapacity,“ komentuje Viliam Piták, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HBH Projekt, s. r. o. „Nových zamestnancov budeme prijímať podľa toho, ako uspejeme v oblasti nových kontraktov hlavne v zahraničí. Určite dôjde aj k optimalizácii odbornej štruktúry zamestnancov,“ doplňuje Ján Majerský, generálny riaditeľ, PROMA, s. r. o.

Vyťaženie kapacít projektových spoločností sa oproti rovnakému obdobiu minulého roku zvýšilo zo 68 percent na 79 percent. Väčšie priemerné vyťaženie udávajú firmy z inžinierskeho staviteľstva (82 percent). Spoločnosti zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom majú svoje kapacity využité v priemere na 79 percent.

Vyššie uvedenému stavu odpovedá aj mzdová politika jednotlivých firiem. Podľa Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2015 nedosiahne 60 percent mladých vysokoškolákov nastupujúcich do projektových kancelárií ani na priemernú mzdu. Výška ich platu dosahuje aj s odmenami do 800 eur. Po piatich rokoch praxe má tento plat už ale len 17 percent projektantov. Naviac pätine (21 %) projektantov sa po piatich rokoch praxe podarí získať plat až medzi 1 400 – 1 600 EUR. „V posledných rokoch bol rast miezd v našej spoločnosti miernejší. Z radov zamestnancov sme napriek tomu nezaznamenali žiadne výhrady. Je to o firemnej kultúre. Naši zamestnanci si vážia stabilitu firmy a vytvorené podmienky. Výsledky za minulý rok nám však dávajú príležitosť v roku 2015 realizovať niektoré pozitívne zmeny v mzdovej a sociálnej oblasti našich zamestnancov,“ hovorí Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ, REMING Consult a. s. „Vzhľadom na prechod na projektovanie v BIM, a tým aj vyššie požiadavky na zamestnancov, tlak na rast miezd určite pociťujeme, ale ide to ruka v ruke so zefektívnením ich práce,“ doplňuje Dušan Štefanides, riaditeľ, Helika s. r. o. „Práce bude pribúdať ako od súkromných tak aj verejných investorov. Dôležité ale tiež je, aby sa po predchádzajúcich rokoch narovnali ceny a zlepšila sa platobná morálka naprieč stavebným a projektovým trhom,“ komentuje Branislav Bačo, Business Manager, Ruukki CZ, SK.

Foto: Sanja Gjenero