Tempo obnovy slovenských hradov, zámkov a kaštieľov pokrivkáva

  • 15. 7. 2010

[caption id="attachment_8171" align="alignright" width="300"] Patrí medzi najvýznamnejšie a architektonicky najpôsobivejšie renesančné stavby na Slovensku. Podľa projektu ho zrekonštruovali do podoby z roku 1601. Podľa žilinského župana Juraja Blanára reštaurátorské práce boli veľmi náročné, no výsledok je unikátny čo do rozsahu i kvality. Reštaurátori museli byť aj kreatívni, domýšľať a prispôsobovať sa poznatkom a dokumentom, ktoré mali k dispozícii.

Posledná rekonštrukcia realizovaná v roku 1970 výrazne poškodila interiér. Strop bol znížený a maľby, ktoré tam pôvodne boli, sa zničili. Rekonštrukcia trvala dva roky a Žilinský samosprávny kraj zaplatil viac ako dva milióny eur. V Žiline zasa opravujú Budatínsky park, kde vzniknú oddychové miesta s novými lavičkami a informačnými tabuľami.

Foto – fotogaléria mesta Spišské Podhradie (1), Juraj Pokorný (2), Kancelária NR SR (3), fotogaléria mesta Žilina (4)

1 – Spišský hrad
2 – Lietavský hrad v Žilinskom kraji
3 – Rekonštruovaný Bratislavský hrad
4 – Obnovený kaštieľ v Bytči