Uplatnenie verejno-súkromného partnerstva v zdravotníctve

  • 16. 12. 2010

[caption id="attachment_7864" align="alignright" width="300"] Projekty Barts a Royal London sú jedným z najväčších projektov PPP v Európe. Nemocnica Barts fungujúca od roku 1123 sa stane nadštandardným liečebným zariadením na liečbu rakoviny a kardiocentrom. Druhá nemocnica – Royal London Hospital otvorená v roku 1740 sa premení na popredné traumacentrum a centrum prvej pomoci, druhú najväčšiu londýnsku detskú nemocnicu a jedno z najväčších európskych centier na liečbu obličiek. Bude v nej sídliť aj londýnska letecká záchrana služba. Navyše, okrem „dvoch nových nemocníc“ pribudne aj 1 248 lôžok. Barts bude mať celkovo 8 nových operačných sál a Royal London 22.

Prevádzka bude zahŕňať zabezpečenie kompletného stravovania, upratovanie, službu vrátnika, službu práčovne, sterilizáciu nástrojov a zariadení, dodávky zdravotníckeho vybavenia, prevádzku parkovísk a dopravu po areáli, recepčnú službu a správu majetku, telekomunikácie, odpadové hospodárstvo, help desk, stráženie a iné služby.

Dôvodom využitia PPP v danom prípade je skutočnosť, že britská vláda preferuje túto metódu pri financovaní veľkých infraštruktúrnych projektov tohto typu v prípade výhodnosti výstavby, financovania a prevádzky oproti klasickému obstarávaniu.

Formou PPP projektu je DBOF (Design-Build-Finance-Operate/Navrhni-Postav-Financuj-Prevádzkuj). Ide o zmluvné PPP. Hodnota zákazky je 1 281 miliónov eur. Príprava a výstavba projektu je naplánovaná na roky 2006–2016, koncesia potrvá do roku 2048. V súčasnosti je už projekt vo výstavbe.

Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti predložená v roku 1999 navrhla použiť program PPP len pri nemocnici Royal London, kým nemocnica Barts mala byť financovaná použitím verejných zdrojov. V roku 2000 toto stanovisko potvrdila regionálna kancelária ministerstva zdravotníctva v Londýne, ale o rok neskôr vláda odporučila spojiť obe nemocnice do jedného projektu PPP/PFI. Tento „zrevidovaný“ projekt vo februári 2002 deklaratívne schválili vláda i ministerstvo zdravotníctva.

Hlavné prínosy a dôvody využitia modelu DBOF

  • umožňuje viac investičných akcií a synergie pri ich realizácii,
  • využitie expertízy projektového riadenia súkromného sektora (efektivita),
  • motivuje súkromného partnera k väčšej miere inovácií, finančnej efektivite, kvalite a včasnému odovzdaniu projektu,
  • núti detailne preveriť investičný zámer, jeho zmysluplnosť a realizovateľnosť.

Skúsenosti z tohto projektu poukazujú najmä na nasledujúce kľúčové faktory jeho úspechu:

  • nevyhnutný výber vhodného projektu,
  • potreba dôslednej a zodpovednej prípravy a dôsledného projektového manažmentu v priebehu realizácie jednotlivých etáp projektu,
  • žiaduci kvalitný projektový manažér – náročný projekt z hľadiska projektového manažmentu a komplexnosti
  • využitie synergie pri realizácii dvoch podobných projektov (nižšie náklady, optimalizácia času a pod.)

Vizualizácie – Scheldebouw / permasteelisa.nl
1,2,3 – Royal London Hospital (Architekt: HOK International, Developer: Barts and The London NHS Trust, Skanska Innisfree, Dodávateľ: Skanska Construction)

Autor je výkonným riaditeľom Asociácie PPP.