URBANIC – projekt mestského bývania v absolútnom centre

  • 15. 6. 2009

Rozbitosť a nekompaktnosť zástavby v bratislavskej centrálnej mestskej oblasti vnímajú jej obyvatelia i pravidelní návštevníci už ako dlhodobý fakt. Aj preto znamená každá investícia smerujúca k vyplneniu prázdneho miesta vítanú udalosť – pozdvihuje jeho dôveryhodnosť, vzhľad a celkový imidž. Medzi takéto počiny sa zaradí aj projekt moderného polyfunkčného domu URBANIC, ktorý svojím zaujímavým riešením vhodne doplní priestor Cintorínskej ulice. Oblasť z hľadiska polohy v srdci Starého Mesta interesantná, dosiaľ však dlhé roky nevyužitá a bez významnejšej mestotvornej zmeny (ak pominieme presklený objekt oproti), nadobudne vďaka novostavbe novú dimenziu a svojský profil.

Projekt investora Dixia Sollaris, s.r.o. sa netají vysokými ambíciami. Centrum Bratislavy obohatí nielen o atraktívne bývanie, ale aj o obchodnú zónu, kancelárske priestory, možnosti parkovania, služby, ba dokonca o predškolské zariadenie – materskú škôlku (jedna z podmienok magistrátu) zasadené na nádvorie a zastrešené formou vegetačnej plochy so svetlíkmi.

Dômyselnou orientáciou k pokoju

Výpočet výnimočností pokračuje: kontrasty zasklených a plných plôch na jednotlivých stenách, horizontálne balkónové pásy plniace funkciu slnolamov na južnej strane, farebné prvky oživujúce a dynamizujúce fasádnu plochu. Každý byt má pridelenú vlastnú identifikačnú farbu, ktorá sa manifestuje tak vo farebnom riešení interiéru, ako aj vo výtvarnom odkaze na fasáde domu. Riešenie exteriéru sľubuje, že pri pohľade z ulice bude vzbudzovať dojem, ako keby bol nižší než v skutočnosti.

Živé prostredie mesta, nadviazanie súčasnej architektúry na medzivojnovú slovenskú modernu, prinavrátenie človeka do vyľudneného nočného centra – takéto pohnútky viedli autorov Urbanicu – architektov Jara Hrivnáka a Jozefa Frajku – k projektu mestského domu. Ako pre Stavebné fórum.sk potvrdil Jozef Gazarek – projektový manažér investora Dixia Sollaris, začiatok výstavby polyfunkčného objektu URBANIC sa predpokladá na jeseň 2009 a jej ukončenie niekedy v roku 2011.

Vizualizácie – Dixia Sollaris