V máji bolo vyhlásených najviac verejných obstarávaní od začiatku roka

  • 22. 6. 2015

[caption id="attachment_6657" align="alignright" width="300"]

Vďaka novele zákona sa presne o pätinu prepadol tiež počet vyhlásených verejných obstarávaní (na 2 236). Pokiaľ by sme čísla opäť porovnávali podľa predpisov platných pred novelou, zistili by sme rast medziročného nárastu počtu vyhlásených verejných obstarávaní o 6,7 percent.

Viac než desatina (11 percent objemu aj počtu) zákaziek už bola úradmi ukončená a zadaná konkrétnym dodávateľom. Štyri percentá z celkového objemu zákaziek verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, zrušili ešte pred ich vyhodnotením. Pre zaujímavosť, zo zákaziek vyhlásených v priebehu minulého roka boli zatiaľ ukončené dve tretiny objemu (66 percent). „Krátkodobé utlmenie väčšieho prílivu zákaziek by nemalo ekonomiku nijako poškodiť. Pokiaľ by táto situácia trvala dlhšiu dobu, mohlo by sa to negatívne prejaviť na zamestnanosti a výkonnosti firiem,“ komentuje situáciu riaditeľ spoločnosti O.M.C.Invest, Mário Červenka.

V januári až máji tohto roka ukončili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia celkom 1 884 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2 miliardy EUR. To je o 14,7 percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Pri porovnaní nadlimitných zákaziek, by bol prepad ešte väčší (o 19,8 percent).

Foto: Chris Seidel