V prvom kvartáli 2016 prevýšil v Bratislave záujem kupujúcich ponuku voľných bytov.

  • 18. 4. 2016

[caption id="attachment_6406" align="alignright" width="300"]

Záver

V roku 2015 došlo k takmer zdvojnásobeniu predaja novostavieb a aj k takmer zdvojnásobeniu ich výstavby v porovnaní s rokmi 2008 – 2014, čo spôsobuje, že celkový počet voľných bytov ostáva okolo 3 300 – 3 500. Celkový predaj bytov za rok 2015 dosiahol 3 840, čo predstavuje viac ako priemerný objem voľných novostavieb na trhu. To znamená, že sa väčšina bytov, ktoré pribudnú do ponuky, vypredá v priebehu dvoch rokoch a medzi voľnými bytmi tak ostávajú len predražené alebo horšie situované byty. Developeri však do ponuky pridávajú nové projekty bežne 1 až 1,5 roka pred ich dostavaním, čo na trhu vyvoláva situáciu, že pokiaľ si kupujúci chce kúpiť nový, dobre situovaný, byt s lepšou cenou, musí počítať s tým, že si na nasťahovanie počká minimálne jeden rok.

Dvojnásobný rast veľkosti trhu s novostavbami v roku 2015 nebol spôsobený prudkým zvýšením bohatstva spotrebiteľov ale skôr tým, že ľudia plánovanú kúpu bytu odkladali a čakali na zlepšenie trhových podmienok. Tie sú pri momentálnych úrokových sadzbách ideálne, pričom z aktuálneho smerovania monetárnej politiky ECB vyplýva, že sadzby na takýchto nízkych úrovniach ostanú ešte dlhšiu dobu. Zároveň však už veľa priestoru na ďalšie uvoľnenie podmienok pre úverovanie neostáva. Aj napriek tomu, že sa makroekonomické prostredie na Slovensku zlepšuje (klesajúca nezamestnanosť, rastúce mzdy…) v roku 2016 neočakávame výrazný rast predaja bytov. Skôr je pravdepodobné, že predaj ešte mierne klesne a ustáli sa na úrovni okolo 800 bytov.

Z hľadiska cenových vyhliadok na nasledujúce mesiace resp. roky sa dá očakávať rastúca tendencia priemernej ceny na trhu. Súvisieť to bude s dvomi faktormi. Prvým je ten, že dobrá makroekonomická situácia a tiež jej vyhliadky, umožnili spotrebiteľom lepší prístup k financovaniu, a tým pádom si môžu dovoliť utratiť vyššiu sumu za bývanie. Práve táto situácia naštartovala ekonomiku developerom, ktorým predajná cena realizovaná v období 2009 – 2013 znemožňovala rentabilitu ich projektov. Prebudili sa projekty v lokalitách bližšie k centru. Druhým faktorom rastu cien v najbližšom období je už spomínaný previs dopytu nad ponukou. Tento stav umožňuje ponuke, developerom, maximalizovať svoje marže.