V prvom štvrťroku roka 2016 vyhlásili investori verejné obstarávania v celkovej hodnote 1,2 miliardy EUR

  • 22. 5. 2016

[caption id="attachment_6361" align="alignright" width="300"]V prvom štvrťroku roka 2016 vyhlásili investori verejné obstarávania v celkovej hodnote 1,2 miliardy EUR[/caption]

Za prvé tri mesiace roka 2016 vyhlásili investori spolu 2 337 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 1,2 miliardy EUR. V počte zákaziek ide síce v medziročnom porovnaní o takmer dvojnásobný nárast, z hľadiska objemu však navýšenie je iba o pätinu. Aktivita investorov pri ukončovaní verejných obstarávaní sa po slabom začiatku dostala na úroveň predchádzajúceho roka. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu marca 2016.

V priebehu marca 2016 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 609 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 446 miliónov EUR. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka to bezmála predstavuje dvojtretinový nárast (63,3 percenta) ich počtu a viac ako polovičný nárast objemu (54,1 percenta). „Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 38,5 milióna EUR vyhlásila spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s. na prestavbu vysokonapäťovej rozvodne v Podunajských Biskupiciach,“ informuje Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research.

Od januára do marca tohto roka sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo spolu 2 337 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 1,2 miliardy EUR. V medziročnom porovnaní tak ide z hľadiska počtu zákaziek o nárast o 87,6 percenta, avšak z hľadiska objemu je však tento nárast iba o pätinu (18,9 percenta). „Informácie o verejných obstarávaniach je treba sledovať tiež spätne, nie všetky zákazky, ktoré investori vyhlásili, sú totiž realizované, určité percento sa následne zruší,“ informuje Mario Červenka, riaditeľ analytické spoločnosti O.M.C. Invest.

Aktivita investorov v zadávaní zákaziek sa v prvom štvrťroku 2016 držala na takmer rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Ukončených a zadaných konkrétnym firmám bolo 1 219 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 1,2 miliardy EUR, čo predstavuje mierny nárast o 6,2 percenta, respektíve o 0,9 percenta. Najväčšie obstarávanie v celkovej hodnote 305 miliónov EUR zadal v tomto období Nitriansky samosprávny kraj na zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii dát.