V prvých piatich mesiacoch investori zadali zákazky na stavebné práce v celkovej hodnote 667 miliónov EUR

  • 17. 7. 2017

[caption id="attachment_236" align="alignright" width="300"]

Počas prvých piatich mesiacov tohto roka investori ukončili a konkrétnym dodávateľom zadali celkom 286 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 667 miliónov EUR. V medziročnom porovnaní to síce predstavuje pokles počtu ukončených verejných obstarávaní o 80 %, avšak z hľadiska ich objemu ide, oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, o dvojpätinový (39,5 %) nárast. Tento stav významne ovplyvnila stavebná zákazka zadaná Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. na diaľnicu D1 Prešov západ – Prešov juh v celkovej hodnote 356 miliónov EUR, ktorá predstavuje viac než polovicu doterajšieho tohtoročného objemu zadaných stavebných zákaziek. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.