Väčšine európskych investorov chýba vôľa akceptovať riziko

  • 1. 11. 2011

[caption id="attachment_7455" align="alignright" width="300"] V problematike nákladov na financovanie realitných investícií prieskum nepreukázal výraznú rastovú tendenciu: zatiaľ čo 41 % európskych investorov deklaruje skutočný nárast finančných nákladov, 44 % ich, naopak, tvrdí, že k žiadnej zásadnej zmene nedošlo. Naproti tomu v Kanade až 68 % opýtaných investorov uviedlo, že sa ich náklady na dlh znížili.

A čo odhalili výsledky prieskumu CI pri pohľade realitných investorov na budúcnosť trhového cyklu? Opäť v závislosti od regiónu. Takmer 2/3 európskych respondentov uviedli, že jeho zlepšenie očakávajú v priebehu 12 mesiacov. Pokiaľ však ide o rast nájomného, tu až takýto optimizmus nezdieľajú: rovnaké percento ich usudzuje, že v nasledujúcich 5 rokoch nájomné nebude schopné predstihnúť infláciu. V protiklade s pochmúrnymi výhľadmi na Starom kontinente investori v Austrálii a na Novom Zélande veria, že nájmy predstihnú infláciu v rovnakom časovom období.

Pokiaľ ide o prognózu trhu, prieskum podľa samotných jeho autorov zrejme priniesol „do istej miery skreslené výsledky, ktoré neodrážajú v plnej miere skôr temný výhľad pre väčšinu sekundárneho trhu“. Najväčšia časť – až 40 % európskych respondentov totiž uviedla, že dopyt rastie a požadované nájomné sa začína zvyšovať, čo vyplýva z ich súčasného zamerania na nehnuteľnosti v najlepších lokalitách, v prvotriednom štandarde a s najvyšším nájomným.

Nehnuteľnosť ako investícia získala na príťažlivosti

Nemálo respondentov vyslovilo názor, že nehnuteľnosti ešte viac zatraktívnila vyššia transparentnosť vo vykazovaní návratnosti. A to najmä z pohľadu inštitúcií, ktoré ju teraz majú možnosť oveľa spoľahlivejšie porovnávať s inými druhmi aktív. Tento fakt len podporuje myšlienku „nehnuteľnosť ako investícia“.

Pri hodnotení jej príťažlivosti uviedla pred 10 rokmi väčšina európskych investorov (62 %), že sa nezvýšila. „Zmeny v rozvrhnutí pracovných schém na kancelárskom trhu a rast on-line maloobchodu sa nepriaznivo odrazili na nízkej kvalite realít na sekundárnych trhoch, ktoré sú dnes už zastarané,“ uzatvára prieskum CI „Global Investor Sentiment Survey“ prezentovaný svetovým lídrom v poskytovaní služieb v oblasti nehnuteľností.

Ilustračné foto – Daniel Veselský / HB Reavis (ABC II Bratislava)
Zdroj a graf – Colliers International

Poznámka ku grafu: ANZ (Austrália a Nový Zéland), Latin America (Latinská Amerika), Canada (Kanada), Europe (Európa), US (Spojené štáty americké), Middle East (Blízky východ), Asia (Ázia).