Vo 4. kvartáli až 70 % dopytu tvorili novopodpísané zmluvy

  • 2. 3. 2015

[caption id="attachment_6749" align="alignright" width="244"]

Transakcie na trhu s kancelárskymi priestormi (take-up)

Hrubý objem transakcií (gross take-up) v Bratislave dosiahol vo štvrtom kvartáli výmeru vyše 56 800 m2, z toho renegociácie tvorili 30 %, zvyšná časť sú novopodpísané zmluvy. Najväčšia transakcia presiahla 14 000 m2.

Požadované nájomné (asking rent)

Bratislava

Požadovaná výška nájmu voľných kancelárskych priestorov v Bratislave za 4. štvrťrok 2014 v štandarde A sa pohybovalo medzi 11,0 až 14,0 €/m2/mesiac, v štandarde B+ 10,0 až 12,0 €/m2/mesiac, v štandarde B 8,0 až 9,5 €/m2/mesiac a v štandarde C sa pohybuje od 6,5 do 8,0 €/m2/mesiac.
Najvyššie nájomné bolo zaznamenané v Bratislava I. vo výške 16,50 EUR m2/mesiac.

Košice

Požadovaná výška nájmu voľných kancelárskych priestorov v Košiciach štandardu A sa pohybovala od 9,0 do 11,0 €/m2/mesiac. V štandarde B+ v rozmedzí 8,0 až 10,0 €/m2/mesiac, v štandarde B od 7,0 do 8,0 €/m2/mesiac a v štandarde C od 4,0 do 5,5 €/m2/mesiac.