Vydrica – šanca na dobrú architektúru na dobrom mieste?

 • 14. 11. 2007

Koncom októbra prebehlo záverečné sedenie poroty a nasledovalo vyhlásenie výsledkov piatich medzinárodných architektonických súťaží na riešenie priestorov piatich sektorov budúceho Podhradia v rámci komplexu Vydrica. Do záverečného kola postúpilo 22 architektonických ateliérov. Z nich jeden však do stanoveného termínu návrh nepodal. Aj v druhom kole bola súťaž anonymná, šesťmiestne kódy jednotlivých návrhov boli totožné s tými v prvom kole. Porota kládla dôraz na celkovú kvalitu návrhu, predovšetkým na jeho koncepčnosť a ekonomičnosť, ktoré by mali zodpovedať požiadavkam vyhlasovateľa súťaže a taktiež akceptovať aj už dané regulatívy mesta v tejto zóne.

 1. Bratislavské Podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V1, V2 a V3 V tejto súťaži nebola udelená ani prvá, ani druhá cena. Tretiu cenu získal návrh talianskych architektov – Robert Grio, Guendalina Salimei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá. S týmto tímom sme sa už stretli na riešení tejto lokality, nakoľko vyhrali pred dvanástimi rokmi architektonickú súťaž Europan 4.
 2. Bratislavské Podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V4 a Vodnej veže Prvú cenu v tejto súťaži získal ten istý tím talianskych architektov – Grio, Salimei, Contuzzi a Ravá.

  Druhá cena patrí mladým slovenským architektom v zložení – Matúš Vallo, Oliver Sadovský a Matúš Podskalický. Tretia cena nebola udelená.

 3. Bratislavské Podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V5 a V7 Prvá cena bola v tejto súťaži udelená „sólistovi“ – mladému poľskému architektovi Lukaszovi Gawlasovi. Práve jeho víťazstvo ukázalo možný prínos do podobných súťaží, vzhľadom na jeho nezávislý a nezaťažený pohľad na danú problematiku „genia loci“.

  Druhá cena nebola udelená, tretia pripadla už úspešnému talianskemu tímu architektov – Grio, Salimei, Contuzzi a Ravá, mimoriadnu odmenu dostal potom návrh slovenského tímu v zložení – Juraj Hermann, Lenka Gáliková, Jana Kramáriková, Daniel Růžička a Patrik Pavlásek.

 4. Bratislavské Podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V8 a V10 Ani v tejto súťaži porota neudelila prvé dve ceny, zníženú druhú cenu získal návrh tímu architektov – Vladimír Šimkovič, Miroslav Čatloš, L. Bartko, Š. Kačáni a J. Kamenský.

  Taliansky tím tu získal opäť cenu – mimoriadnu odmenu.

 5. Bratislavské Podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V11, V12, V13 a V34 Prvá cena v tejto architektonickej súťaži pripadla opäť talianskemu tímu architektov, druhá a tretia neboli udelené.

Vystava všetkých ocenených súťažných návrhov bude pre verejnosť sprístupnená 16.11. na prízemí Primaciálneho paláca, v sále č.5, a potrvá do 24.11.

Vyhlásením týchto výsledkov medzinárodnej architektonickej súťaže sa konečne dostala snaha a zároveň aj šanca na kvalitné riešenie tohto exponovaného územia Bratislavy do fázy, v ktorej už vízie ocenených architektov nadobudnú konkrétnu podobu. Táto fáza by sa mala ukončiť v budúcom roku, keď investor bude mať už spracovanú kompletnú projektovú dokumentáciu. Samotná výstavba „nového“ Podhradia potom potrvá tri roky a komplex by mal byť ukončený v roku 2011.

Jedná sa o priestor na juhu ohraničený brehom Dunaja, na severe len Hradným vrchom, ktorý bude zastavaný len do výšky pôvodnej zástavby. Na západe je hranica definovaná rekonštruovanými kúriami, na východe sa dotvorí prostredie Vodnej veže a štvrť bude pokračovať v linii Žižkovej ulice a Vydrice až ku Novému mostu, pričom skončí oproti Dómu sv. Martina. Nájazd na Nový most však zostane nezmenený, organické spojenie mesta s touto časťou sa teda ani teraz neobnoví, nakoľko toto územie nie je v majetku investorov a vypisovateľov súťaže, čo bolo v tomto prípade limitujúce.

Medzinárodná porota, zložená zo zástupcov investora Vydrica, a.s., developera Zillion, a.s., hlavného architekta mesta Štefana Šlachtu, zástupcu spoluautora územného plánu zóny „Podhradie“ architekta Michala Bogára a zástupcu Slovenskej komory architektov a predsedu komisie architekta Karola Hoffmana, teda v ostatných dňoch vyhodnotila architektonickú súťaž a rozhodla o budúcej podobe Podhradia.

Vyhlasovatelia súťaže sa nádejajú, že vybrané návrhy budú tým správnym a hodnotným architektonicko – urbanistickým riešením tejto lokality, ktorá v žiadnom prípade, a priznajme si, chválabohu, nebude napodobeninou resp. replikou známej historickej štvrte, čo svojim vyjadrením potvrdila aj známa briská architektka českého pôvodu Eva Jiřičná, ktorá bola členkou poroty, a zároveň vyjadrila nádej, že toto jedno z najdôležitejších území hlavného mesta sa po dobudovaní stane živou časťou Bratislavy. Tomu by mohol pomôcť aj hlavný architekt, ktorý by mal všetky vybrané návrhy koordinovať do jedného výsledného projektu so vzájomne zjednocujúcou myšlienkou.

Víťazné tímy týmto splnili základný predpoklad na zadanie na dokončenie projektu. V prípade, že sa stane autor oceneného návrhu aj zmluvným partnerom vyhlasovateľa, bude potom pod hlavičkou „master architekta“ spracovávať svoj návrh do ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Dúfame teda, že tento zaujímavý projekt dobre dopadne a Bratislava bude mať naozaj „dobrú architektúru na dobrom mieste“… Tak im držme palce!