Výzva pre investorov – vyvrátiť mýty a ponúknuť lacnejšie teplo

  • 14. 1. 2010

V dnešnej dobe, keď sa svet zmieta v ekonomických turbulenciách rôzneho druhu, je dôraz na kvalitu výstavby a celkové finančné náklady na nehnuteľnosť pod väčším drobnohľadom, ako tomu bolo v nie tak dávnej minulosti. Pri navrhovaní a výstavbe budovy či komplexu budov je okrem základných prvkov projektu, ktorými sú statické výpočty, architektúra a použitie stavebných materiálov, nevyhnutné myslieť rovnako na tepelnoizolačné vlastnosti stavby ako celku a nadimenzovanie zodpovedajúceho vykurovania.

Čerpadlá a kolektory namiesto plynu či elektriky

Na Slovensku sa na získavanie tepelnej pohody a ohrev teplej úžitkovej vody v domoch a bytoch využíva energia získaná z plynu alebo z priamovýhrevných elektrických zariadení. Plyn sa považuje za najlacnejšie riešenie a elektrina za nevyhnutné, pokiaľ nie je k dispozícii plyn.

Na trhu sa však nachádza veľké množstvo podstatne jednoduchších a pritom cenovo porovnateľných technológií, navyše aj podporovaných štátom vo forme rozličných dotácií. Ide o tepelné čerpadlá na báze vzduch-voda a o invertery na báze vzduch-vzduch, kde index príkonu a výkonu, takzvaný coefficient of performance (COP), sa pohybuje v závislosti od vonkajšej teploty od 1 : 3 až po 1 : 5. Tieto zariadenia pracujú bez problémov do mínus 15, až mínus 20 ºC so stopercentným výkonom, čo je v našich podmienkach absolútne dostačujúce. Pri porovnaní sa priemerná cena za jednu kilowatthodinu pohybuje hlboko pod cenou plynu za rovnaký objem dodaného tepla.

Ďalšou formou získavania lacnej energie na ohrev a doohrievanie teplej úžitkovej vody či na kúrenie v domácnostiach je použitie solárnych kolektorov. Najmodernejšia technológia v tejto oblasti – trubicové vákuové predvedenie – dokáže generovať teplo už z mierneho svetla. Zabudnúť netreba ani na nútené odvetrávanie takzvanou rekuperáciou.

Cenová prístupnosť rastie s rozsahom použitia

Pravdou je, že v podvedomí bežných ľudí, malých stavebníkov, ale aj veľkých investorov či developerov je zafixovaná predstava obrovských nákladov na takéto zariadenia. Treba si však uvedomiť, že tepelné čerpadlá alebo slnečné kolektory sa stávajú cenovo prístupnými najmä v prípade ich použitia vo väčšom rozsahu. Ak sa prepočíta cena pri malom rodinnom dome k metru štvorcovému, číslo, ktoré dostaneme, bude ďaleko vyššie ako v prípade použitia v obytnom 10-poschodovom dome. A navyše sa tieto technológie v posledných dvoch rokoch cenovo veľmi priblížili konvenčnému spôsobu získavania energie, k čomu dopomohla zmena legislatívy o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Pri cene za solárny systém výška štátnej podpory vychádza z plochy kolektorov. Z pôvodných 100 eur na jeden meter štvorcový bola po prehodnotení zvýšená na 200 eur. Pri priemernej ploche 6 m2 je príspevok štátu spolu 1 200 eur. Ďalšia možnosť získania dotácie je voľba zariadení, ktoré pracujú na princípe spaľovania biomasy, kde štát prispieva čistkou 30 % z ceny kotla, maximálne však 1 000 eur. Tento spôsob je žiaľ, pre obytné domy či komplexy budov nereálny, nakoľko si vyžaduje viac-menej neustály dohľad nad prebiehajúcim procesom spaľovania.

Prečo štát neprispieva pri použití tepelného čerpadla žiadnou sumou, je záhadou, nakoľko tento spôsob získavania tepla je najlacnejší, no práve táto technológia je finančne najnáročnejšia. Tu aspoň zareagovali predajcovia, ktorí si uvedomili, že ak chcú predávať, musia sa prispôsobiť slovenskému trhu, upustiť od nezmyselných rabatov a vstúpiť výraznejšie do povedomia investorov i spotrebiteľov.

Nezastupiteľným prvkom rekuperačná jednotka

Ďalším mýtom, o ktorý sa mnohí zainteresovaní v oblasti stavebníctva opierali a dodnes opierajú je, že pri použití alternatívnych zdrojov nie je plne pokrytá potreba budovy a treba ju napriek tomu doplniť o klasický spôsob získavania tepla. Samozrejme, podstatnou súčasťou projektu je vypracovanie energetickej náročnosti stavby, navrhnúť konštrukciu s potrebným tepelným odporom, navrhnúť vhodné materiály pre obvodové časti a k tomu adekvátne nadimenzovať tepelnú sústavu.

Pri takomto predvídavom spôsobe projektovania môže developer ponúknuť svojím klientom vysoký štandard zaručujúci zanedbateľné výdavky do budúcna spojené s užívaním nehnuteľnosti, najmä čo sa týka výdavkov na energiu. Navyše tepelné čerpadlá dnes ponúkajú svoje služby nielen v zime, keď sa prioritne využívajú na prípravu teplej úžitkovej vody, zabezpečenie tepelnej pohody, odvlhčovanie, zvlhčovanie a ionizovanie vzduchu v miestnosti, ale takisto v lete, keď sa naopak využívajú na chladenie.

V kategórií moderných, úsporných a nevyhnutných zariadení, pri precíznom navrhovaní nízkoenergetickej bytovej jednotky, prípadne domu, kde sa prvoradý dôraz kladie na nepriedušnosť obvodového plášťa, má svoje nezastupiteľné miesto rekuperačná jednotka a v tom kvalitnejšom predvedení aktívna rekuperačná jednotka. Táto zabezpečuje pribežnú výmenu vzduchu v celom objekte s maximálnou tepelnou stratou 20 až 30 percent, a je prepojená s tepelným čerpadlom, ktoré doohrieva v prípade nízkych vonkajších teplôt vzduch na potrebnú hodnotu.

Najviac záujmu tam, kde je investor majiteľom

Využitie tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov, alebo rekuperácie ako takej, sa zo štatistického pohľadu preferuje predovšetkým v administratívnych budovách a v rodinných domoch. Dôvodom zrejme bude, a to je len teória, že investor väčšinou zostáva aj po skolaudovaní nehnuteľnosti majiteľom a teda dokáže oceniť mierne náročnejšiu investíciu najmä z dlhodobého hľadiska, kde je návratnosť nadštandardne investovaných finančných prostriedkov garantovaná v priebehu piatich až siedmich rokov.

Je na zváženie, či benefity pri kúpe nehnuteľností, ktoré dnes developeri ponúkajú vo forme percentuálnych zliav, kuchynských liniek a áut, by kupujúci nevymenil radšej za prognózu maximálne úsporného domu alebo bytu…