YIT Reding spúšťa nový projekt v Karlovej Vsi

  • 2. 10. 2012

[caption id="attachment_7041" align="alignright" width="300"]YIT Reding spúšťa nový projekt v Karlovej Vsi[/caption]

Fínsko – slovenský developer YIT Reding začína v Bratislave s výstavbou nového rezidenčného projektu Byty Villinki, ktorý bude situovaný na svahu Starých Gruntov v Karlovej Vsi. Nový projekt prinesie 64 bytov v štyroch nízkopodlažných bytových domoch vyrastajúcich zo spoločnej platformy garážového domu, kde poskytne 120 podzemných parkovacích miest určených nielen pre domácich, ale aj verejnosť. Výstavba nového projektu začína práve v týchto dňoch a developer predpokladá ukončenie stavebných prác v apríli 2014. Výstavba bude prebiehať v jednej fáze, pričom hrubá stavba všetkých blokov má byť dokončená v septembri 2013. S predpredajom bytov začne developer v novembri 2012 a prví obyvatelia sa môžu do nových bytov nasťahovať v júni 2014.

„Projekt sa nachádza v lokalite s výnimočnou polohou v svažitom teréne s panoramatickými priehľadmi do Karloveskej doliny a na protiľahlú urbanistickú štruktúru sídlisk Karlova Ves a Dlhé diely. Spodný okraj svahu, ktorý je rozhraním medzi novou zástavbou a pôvodnou štruktúrou rodinných domov v Líščom údolí zaberá územie biokoridoru, územia, ktoré je v zmysle územného plánu natrvalo nezastavateľné a rezervované pre funkciu zelene,“ uvádza autor projektu architekt Peter Moravčík zo spoločnosti PMArchitekti. Podľa architekta nebýva zvykom, aby mala lokalita územným plánom stanovenú nezastavateľnú zónu. V prípade projektu Byty Villinki je to 30% prikázaná zeleň v rámci biokoridoru, developer však počíta aj so zeleňou mimo biokoridoru na rôzne voľnočasové aktivity, barbeque zóny a podobne.

Developer kladie dôraz aj na názory ľudí bývajúcich v blízkosti chystajúcej sa výstavby. „Našej spoločnosti záleží na komunitných vzťahoch. Chceli sme budúcim susedom ukázať, že nepatríme do skupiny bezohľadných developerov a že nám záleží na ich názore a prípadných otázkach. Naši bezprostrední susedia majú právo vedieť, čo sa v ich okolí deje a my sme pripravení zodpovedať ich zvedavé dotazy,“ uviedol riaditeľ YIT Reding Ladislav Veršovský.

Okrem projektu Byty Villinki stavia YIT Reding aj projekt Tarjanne, ktorý v septembri odštartoval výstavbu a predaj druhej fázy. Prvá fáza projektu, ktorá zahŕňala výstavbu 42 bytov, dosahuje podľa informácií developera takmer 70 percentnú obsadenosť.

Vizualizácia: YIT Reding