Záhorské sady vyrastajú v tesnej blízkosti štvrte Pod vŕškami

  • 21. 9. 2011

[caption id="attachment_7510" align="alignright" width="300"] Celková výška investície, ktorú Penta Investments do Záhorských sadov vrazí, má dosiahnuť 27,4 milióna €. V porovnaní s finančným objemom, ktorý pohltí štvrť Pod vŕškami (265,6 mil. €), však nejde o porovnateľnú disproporciu, pretože v prípade Záhorských sadov pôjde v prvom rade o prípravu pozemkov na následnú výstavbu. Samotné práce si podľa stavebnej firmy Skanska, ktorá v lete odštartovala na 23-hektárovom pozemku budovanie kompletnej technickej infraštruktúry s prípojkami pre jednotlivé pozemky, vyžiadajú asi 3,1 milióna €. Jej súčasťou je podľa Miroslava Dadaja, hlavného stavbyvedúceho Skanska SK, aj zabezpečenie dopravného riešenia, plynofikácie, vodovodnej siete, splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane retenčných nádrží a prečerpávacích staníc.

Benefity projektu z pohľadu jeho investora

  • Živé ploty – jedinečným a významným architektonickým prvkom štvrte budú stále zelené živé ploty, ktoré svojou výškou (2,5 – 3 m) zaručia obyvateľom dostatok súkromia a esteticky doplnia prírodný charakter lokality.
  • Detské ihrisko – rozľahlý priestor s množstvom atrakcií pre najmenších i staršie deti poskytne ideálne miesto na trávenie voľného času a zábavu v blízkosti domova a v bezpečí uzavretej štvrte.
  • Uzatvorená štvrť – kontrolovaný vstup do rezidenčnej štvrte zabezpečí pre svojich obyvateľov dokonalé súkromie a bezpečnosť v celom okolí. Nepretržitá strážna služba a kamerový systém zabráni pohybu nepozvaných hostí.
  • Relaxačná zóna – upravené koryto a okolie Vápenického potoka doplnené drobnou architektúrou poskytne ideálny priestor na prechádzky a relax.
  • Dvere do prírody – štvrť poskytne priame spojenie s prírodou Malých Karpát prechodovými bránkami v rámci areálu.
  • Komplexná správa areálu – správca poskytne rôzne nadštandardné služby, napríklad upratovanie domácností, zabezpečenie technickej údržby, zimnú údržbu, kosenie trávnika, čistenie bazénov, školský autobus alebo auto so šoférom či prechádzky so psom.

Penta Investments a realitný development

Stredoeurópska investičná skupina Penta (1994) pôsobí vo viac než 10 krajinách Európy so zastúpením v Prahe, Bratislave, Varšave, Limassole a Amsterdame. Jej doménami sú sektory private equity, kde spravuje jediný fond svojich 5 partnerov, a realitný development. Portfóliové spoločnosti Penty zamestnávajú vyše 25-tisíc pracovníkov a jej konsolidované tržby dosiahli v roku 2009 výšku 2,2 miliardy eur. Skupina investuje najmä do odvetví energetiky, retailu, zdravotníctva, leteckej výroby, strojárstva, privátneho bankovníctva a zábavného priemyslu. V realitnom developmente začala Penta investovať v roku 2005, pričom v súčasnosti realizuje 11 projektov. Zameriava sa na segmenty administratívy, maloobchodu a voľno časových aktivít, ako aj na prípravu územia pre nové projekty.

Zdroj a obrázky – Penta Investments