Zákaziek na stavebné práce medziročne ubudlo o tretinu

  • 12. 8. 2015

[caption id="attachment_6630" align="alignright" width="300"]

V júni bolo verejnými obstarávateľmi, obstarávateľmi a subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia vyhlásených najväčšie množstvo verejných obstarávaní (271 zákaziek) od začiatku roka. Celková hodnota bola ale priemerná a dosiahla 134 miliónov EUR. „Domnievame sa, že je to dôsledkom malej informovanosti v tejto oblasti. Obstarávatelia majú v oblasti verejných zákaziek široké možnosti, ktoré nevyužívajú alebo ich využívajú neefektívne,“ komentuje Monika Svinčáková, manažérka vzdelávania OTIDEA s. r. o.

Zo zákaziek, ktoré boli vyhlásené v januári až júni 2015, bolo zatiaľ zrušených 9 percent. Čo sa týka predbežného objemu, boli zatiaľ zrušené zákazky v celkovej hodnote 65 miliónov EUR (8 percent). Číslo je pomerne vysoké, nakoľko bola zrušená veľká zákazka na vybudovanie centrálneho zdroja tepla a prepoj a centralizácia energetickej sústavy vyhlásená Trebišovskou energetickou spoločnosťou v celkovej hodnote 7,5 milióna EUR. (Predmetná zákazka, bola zrušená z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená, pričom bola opätovne vyhlásená a už našla aj svojho dodávateľa.)

Desatina z vyhlásených zákaziek v tomto období bola v celkovej hodnote 77 miliónov EUR už aj ukončená a rozdelená medzi dodávateľov. Hodnota, ktorú si medzi sebou firmy rozdelia, bude ale v priemere o 14 percent nižšia. O toľko sa znížila cena, ktorú firmy vo verejnom obstarávaní ponúkli, od tej, ktorú predpokladali verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia. „Málokedy zadáme zákazku firme, ktorá ponúka cenu o toľko nižšiu než je tá naprojektovaná. Pokiaľ potencionálny dodávateľ nedokáže úspory obhájiť, vyradíme ho z výberového konania. Dôležité je pre nás solídne jednanie, následná kvalita aj pozáručný servis,“ hovorí riaditeľ spoločnosti O.M.C. Invest, Mário Červenka.

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a osoby, ktorým bola poskytnutá dotácia v prvých šiestich mesiacoch tohto roka zadali stavebným firmám práce v celkovej hodnote 905 miliónov EUR. To predstavuje takmer tretinový (31,1 percenta) medziročný pokles. Medziročné porovnanie ale významne ovplyvnili dve veľké zákazky Národnej diaľničnej spoločnosti zadané v roku 2014 na stavbu diaľnice D3 medzi Žilinou (Strážovom) a Žilinou (Brodnom) v celkovej hodnote 255 miliónov EUR a na stavbu diaľnice D1 z Lietavskej Lúčky do Višňového a Dubnej Skaly za 410 miliónov EUR. Po modelovom odčítaní týchto zákaziek dostaneme medziročný rast hodnoty zadaných zákaziek o 39,7 percenta.