2 500 novostavieb bytov predaných a rezervovaných v Bratislave počas roku 2014

14. 1. 2015

Dobrý ročník. Rok 2014 sa zapíše po boku najlepších rokov z predkrízových čias. Za dvanásť mesiacov sa v Bratislave predalo a rezervovalo 2 500 nových bytov, z toho najviac v Ružinove (607) a Petržalke (540). Vďaka jednému z najúspešnejších projektov vôbec – Panorama City sa v štatistikách vysoko dostalo aj inak nižšie umiestnené Staré Mesto (387 predaných bytov za 2014) a predbehlo Nové Mesto (371).

Na trhu je aktuálne 2 712 voľných nových bytov z toho takmer 1/3 skolaudovaných. V roku 2015 očakávame kolaudáciu približne 704 aktuálne voľných bytov. Priemerná cena nového predaného a rezervovaného bytu ku koncu roka dosiahla 107 303 eur bez DPH. Priemerná cena nového voľného bytu ku koncu roka dosiahla 125 214 eur bez DPH.

Čo sa predávalo

Hoci čísla vyzerajú sľubne a uplynulý rok bol po rokoch stagnácie a mierneho nárastu skutočne dobrým, netreba zabúdať, že z veľkej časti za to môžu rekordne lacné hypotéky s priemernými úrokovými sadzbami na dvoch-troch percentách. A predajnosť niektorých ležiakov zasa svedčí o tom, že je na trhu stále prítomný aj silný odložený dopyt z predošlých rokov. Prirodzene, developeri prinášali do predaja to, čo si ľudia žiadali, o to ľahšie si vedeli z existujúcej ponuky vybrať. V roku 2015 nemožno očakávať ani výraznejší rast úrokov, ani pokles dopytu. Spolu s množstvom nových očakávaných projektov sa tak zdá, že dopyt nepoľaví.

V minulom roku sa potvrdil najväčší záujem o dvoj a trojizbové byty. Spolu s množstvom projektov štartovacích bytov však „vyskočili“ do popredia aj jednoizbové jednotky, ktoré sa na celkovom výsledku predaja podieľali šestnástimi percentami. Naďalej ale platí, že najväčší záujem je o dve až tri izby, pokiaľ hovoríme o projektoch v strednom cenovom segmente a najširšej cieľovej skupine.

Bol to dobrý rok od začiatku do konca. Mix – slušné predaje, zaujímavé projekty a lacné hypotéky. Hoci sa môže zdať, že roky 2007 a 2008 sa vracajú, kupujúci sa zmenil. Treba v prvom rade projekt správne nakresliť, a to sa týka najmä praktických dispozícií a využiteľných priestorov. Mesačná splátka hypotéky na 30 rokov musí sedieť do mesačného rozpočtu kupujúceho. Pozitívnym posolstvom je, že nešlo o krátkodobý výkyv a podľa všetkého bude dopyt aj nasledujúcich dvanásť mesiacov veľmi slušný.

Kľúčové udalosti na trhu novostavieb bytov v Bratislave:

  • priemerná cena nového predaného a rezervovaného bytu ku koncu roka dosiahla 107 303 eur bez DPH
  • priemerná cena nového voľného bytu ku koncu roka dosiahla 125 214 eur bez DPH
  • za celý rok 2014 sa predalo a rezervovalo 2 500 bytov, v Q4/2014 sa predalo 625 bytov
  • na trhu je aktuálne 2 712 voľných nových bytov z toho takmer 1/3 skolaudovaných
  • v roku 2015 očakávame kolaudáciu približne 704 aktuálne voľných bytov
  • do predaja pribudli vo štvrtom štvrťroku 2014 projekty Slnečnice – Mesto, Feiglerov dom, Byty Olympia, Dornyk II, Cornville
  • počas roka vstúpilo na trh niekoľko nových hráčov s úspešnými projektmi

Počet shlédnutí: 0