Aj Vám sa zdá 60 dňová lehota na výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností príliš dlhá?

21. 10. 2014

Nie ste sami a preto skrátenie tejto lehoty na 5 pracovných dní je jednou z vítaných zmien, ktoré s účinnosťou navrhovanou od 1. júla 2015 prináša nový katastrálny zákon. Okrem toho sa skráti aj lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad, ak je vkladová listina vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, alebo autorizovaná advokátom, a to z 20 na 15 dní. Po novom sa zavádza 30 dňová lehota pre vykonanie záznamu, ak je návrh na začatie konania alebo záznamová listina podaná v elektronickej podobe. Pozitívnou zmenou je aj možnosť získať výpis z listu vlastníctva na vybraných poštách alebo na ktoromkoľvek okresnom úrade, a to vždy, ak sú požadované údaje spravované v elektronickej podobe.

Počet shlédnutí: 2