Bankové odhady budúcoročného rastu

28. 10. 2012

Bankové domy pokračujú v revidovaní svojich výhľadov budúcoročného hospodárskeho rastu. Podľa októbrového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi bankovými analytikmi totiž aktuálne v priemere predpokladajú v roku 2013 rast hospodárstva na úrovni 2,1 %. Oproti septembru to znamenalo zhoršenie prognózy o 0,1 percentuálneho bodu. Za posledné dva mesiace tak banky znížili odhad rastu na budúci rok o 0,3 bodu. Prognózu na tento rok však bankoví analytici naopak mierne navýšili. Kým pred mesiacom očakávali rast hrubého domáceho produktu v roku 2012 na úrovni 2,2 %, aktuálne ho odhadujú vo výške 2,3 %. Prognózu pre samotný tretí štvrťrok tohto roka upravili rovnako o 0,1 percentuálneho bodu smerom nahor zo septembrových 1,9 % na aktuálne 2 %. Tieto odhady tak potvrdzujú očakávania, že vplyvom oslabovania ekonomík eurozóny, a tým aj zahraničného dopytu, bude slovenské hospodárstvo v najbližších štvrťrokoch spomaľovať. NBS ako aj rezort financií sa pritom pri septembrovej aktualizácii makroekonomických prognóz zhodli v názore, že tohtoročný rast ešte bude výrazne ťažiť z nových projektov, ktoré boli rozbehnuté v automobilovom priemysle. Tento vplyv sa však v budúcom roku vplyvom bázického efektu vytratí a slovenské hospodárstvo ovplyvnené slabnúcim zahraničným dopytom a stále slabým domácim dopytom svoju dynamiku spomalí.

Počet shlédnutí: 0