BHP plánuje ďalšie investičné projekty

15. 7. 2012

Spoločnosť Best Hotel Properties (BHP) priebežne monitoruje európsky hotelový trh a hľadá vhodné príležitosti na rozšírenie súčasného portfólia. Uviedla to PR manažérka BHP Katarína Ferenčíková. „Cieľom BHP je v horizonte troch rokov nakúpiť ďalšie hotely,“ spresnila. Ako ďalej informovala, valné zhromaždenie schválilo kúpu 114 dlhopisov spoločnosti J&T Finance Group za takmer 14,5 milióna eur. Najvyšší orgán spoločnosti odklepol aj nákup akcií Tatry Mountain Resorts (TMR) do maximálnej výšky 15 percent podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach. „Kúpna cena bude závisieť od aktuálneho vývoja kurzu akcií na TMR na burze cenných papierov,“ uviedla Ferenčíková. BHP získala do svojho portfólia Grand Hotel Kempinski High Tatras, čim sa jej úspešne podarilo dokončiť prvú fázu budovania hotelového portfólia. „V súčasnosti prebieha aj projekt rekonštrukcie hotela Baltschug Kempinski Moscow v celkovej hodnote 30 mil. eur, ktorý má byť ukončený v roku 2014“, informovala Ferenčíková. Možnosť vstupu BHP na inú ako bratislavskú burzu PR manažérka zamietla.

Počet shlédnutí: 0