Bratislava: Mesto hľadá zhotoviteľa na rekonštrukciu Starého mosta

29. 1. 2013

Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na dlhoočakávanú rekonštrukciu bratislavského Starého mosta. Hodnota zákazky je viac ako 68 miliónov eur bez DPH na dva roky. Ako agentúru SITA informoval hovorca primátora Ľubomír Andrassy, mesto mohlo k súťaži pristúpiť po tom, ako dostalo súhlas od ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR), ktoré posúdilo potrebné dokumenty. Ako dodal, mesto má už všetky platné stavebné povolenia, posledné získalo od dráhového úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

Súťaž mesto vyhlásilo 25. januára, o deň neskôr bola zverejnená v medzinárodnom Vestníku verejného obstarávania. Zákazka zahŕňa rekonštrukciu Starého mosta, vybudovanie novej estakády pri štadióne Artmédia a rozšírenie estakády Einsteinova. Úspešný uchádzač sa tiež zaviaže zrekonštruovať a vybudovať novú električkovú trať v úseku Bosáková ulica – Šafárikovo námestie v Bratislave.

O súťažné podklady môžu uchádzači žiadať do 14. februára, svoje ponuky môžu predkladať do 20. marca. Obálky s ponukami sa budú otvárať 21. marca, na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý v danej lehote predložil ponuku. Ako sa píše vo Vestníku Úradu verejného obstarávania, kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena, mesto pri výbere zhotoviteľa nepoužije elektronickú aukciu. Mesto od uchádzačov požaduje zábezpeku na zabezpečenie viazanosti ponuky vo výške 300-tisíc eur.

Hlavné mesto sa v projekte rekonštrukcie Starého mosta a vybudovania koľajovej trate do Petržalky uchádza o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Doprava vo výške 84 miliónov eur vrátane DPH. Mesto sa na financovaní projektu bude podieľať piatimi percentami, zaplatí 4,2 milióna eur, štát prispeje 10 percent.

Ako uviedol Andrassy, so stavebnými prácami sa začne v lete tohto roka a zhotoviteľ bude mať dva roky na dodanie diela. Most musí byť hotový do konca roka 2015, čo je podmienkou pre financovanie z eurofondov. Podľa bratislavského primátora Milana Ftáčnika by mal byť most hotový do polovice roka 2015, pol roka si nechávajú rezervu napríklad pre nepriaznivé počasie či nepredvídateľné okolnosti.

V marci minulého roka mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že bude preferovať novú konštrukciu Starého mosta, ktorá bude mať podľa primátora životnosť 100 rokov. Súčasnú konštrukciu mosta zložia. Novú konštrukciu začnú nasúvať z petržalskej strany Dunaja. Pre peších a cyklistov na Starom moste vybudujú 4,5 metrov široké lávky po oboch stranách. Súčasná šírka 90 metrov pre preplávanie lodí sa zmení pri novej konštrukcii na 135 metrov, dve pilóty odstránia a nahradia ich jednou. Ftáčnik uviedol, že o starú konštrukciu mosta už prejavili záujem obce z východného Slovenska, ktoré by ju chceli využiť na preklenutie svojich tokov.

Počet shlédnutí: 0