Bratislava: Parkovacia politika zavedie jednotné pravidlá

30. 9. 2012

Bratislavskí poslanci dnes schválili základné pravidlá a zásady parkovacej politiky v hlavnom meste. Poslanci poverili bratislavského primátora Milana Ftáčnika prípravou všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní na území hlavného mesta a tiež prípravou krokov, ktoré majú zabezpečiť parkovaciu politiku na území mesta v spolupráci s mestskými časťami. Návrh parkovacej politiky má zaviesť jasné a jednotné pravidlá pre rezidentov aj návštevníkov mesta. Podľa bratislavského primátora má parkovacia politika viesť obyvateľov k využívaniu alternatívnej dopravy, teda verejnej dopravy, bicyklov či pešej chôdze. Na území hlavného mesta bude zavedený systém rezidentského parkovania, ktorý zvýhodňuje občanov s trvalým pobytom v meste. Princípy parkovania sa zjednotia na celom území mesta tak, aby boli zrozumiteľné. Mestské časti si v lokalitách s vysokou atraktivitou vytvoria po dohode s mestom ďalšie zóny plateného parkovania. Vyhradené parkovanie postupne nahradí rezidentské parkovanie, okrem zdravotne ťažko postihnutých, taxi služby a diplomatických vozidiel.

Výnosy z poplatkov za parkovanie pôjdu do fondu dopravy a použijú sa na financovanie projektov, ktoré skvalitnia cestnú infraštruktúru, pôjdu na rozvoj verejnej a iných ekologických foriem dopravy, či na rozširovanie parkovacích kapacít. Mesto pripraví projekty na vybudovanie záchytných parkovísk na okraji mesta s napojením na mestskú hromadnú dopravu. Úlohou mesta a mestských častí bude vybudovanie hromadných parkovísk a parkovacích domov. Ďalšou úlohou mesta bude skvalitniť mestskú hromadnú dopravu, vyhradiť jazdné pruhy pre verejnú dopravu či zrýchlené pruhy pre autá s viacčlennou posádkou. Slovenská metropola sa zameria na budovanie cyklotrás a tiež systém požičiavania mestských bicyklov či zlepšenie podmienok pre pešiu chôdzu.

Počet shlédnutí: 0