Bratislava: Podľa obyvateľov potrebuje obnovu najmä Kamenné námestie

12. 7. 2012

Podľa väčšiny Bratislavčanov potrebuje v mestskej časti Staré Mesto revitalizáciu najmä Kamenné námestie. So súčasnou podobou tohto priestoru je nespokojných takmer 70 % obyvateľov Starého Mesta a 65 % obyvateľov iných častí Bratislavy. Viac ako desatina obyvateľov Bratislavy považuje súčasný stav Kamenného námestia za vyhovujúci a nemenili by na ňom nič. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila spoločnosť GfK Slovakia v marci 2012 na vzorke 1000 obyvateľov Bratislavy pre spoločnosť Lordship Real Estate. Cieľom prieskumu bolo zistiť postoj obyvateľov hlavného mesta k súčasnému stavu námestí v Bratislave a pomenovať dôvody ich nespokojnosti. O prieskume informovala PR manažérka spoločnosti GfK Slovakia Daniela Beráková.

Podľa väčšiny Bratislavčanov si námestia v mestskej časti Staré Mesto vyžadujú obnovu a opravu, aby spĺňali štandardy európskej metropoly. Obyvateľom mesta prekáža predovšetkým celkový vzhľad a stav námestí, chýbajú im oddychové zóny a zeleň. Miestom, ktoré si najviac zasluhuje úpravu vzhľadu, je podľa ľudí Kamenné námestie – v prieskume ho spontánne spomenula tretina Bratislavčanov. Za ním nasleduje Šafárikové námestie, ktoré spomenulo 19 % Bratislavčanov a Námestie SNP, ktoré uviedlo 18 % ľudí. Kamennému námestiu podľa Bratislavčanov najviac chýba zeleň a miesta na zastavenie a oddych. Ďalej im prekážajú špinavé budovy a komunikácie v zlom technickom stave a veľa bezdomovcov. Podľa prieskumu väčšina obyvateľov Starého mesta (95 %) a obyvateľov ostatných častí Bratislavy (96 %) očakáva, že magistrát mestskej časti Staré Mesto bude viac aktívny a bude iniciovať snahu o revitalizáciu Kamenného námestia. V rámci hľadania finančných prostriedkov by 78 percentám obyvateľov Starého Mesta a 74 percentám obyvateľom ostatných častí Bratislavy neprekážalo, ak by sa do rekonštrukcie priestoru zapojil súkromný investor.

Prieskum robili v marci 2012 na vzorke 1000 obyvateľov Bratislavy, z čoho 500 respondentov boli obyvatelia Starého Mesta a 500 obyvatelia ostatných častí Bratislavy.

Počet shlédnutí: 0