Bratislava: príprava územného plánu

28. 10. 2012

Príprava územného plánu Bratislavského kraja vstupuje do poslednej tretiny. Pokyny na vypracovanie návrhu nového Územného plánu regiónu, ktoré definuje Súborné stanovisko, schválili krajskí poslanci na piatkovom rokovaní zastupiteľstva. Po prerokovaní a vyhodnotení pripomienok bude výsledný návrh nového územného plánu Bratislavskej župy predložený poslancom na schválenie v júni budúceho roka. Územný plán definuje viaceré dôležité oblasti, napríklad dopravnú infraštruktúru a počíta aj s ochranou vinohradov. „Tento územný plán fixuje D4, to je obchvat Bratislavy samotnej, fixuje R7, to je veľmi dôležitá cesta smerom na juhovýchodné Slovensko. Taktiež fixuje niečo ako župný okruh medzi Šamorínom, Sencom, Pezinkom a Malackami, ktorý by mal končiť v Záhorskej Vsi novým mostom do Angernu, ktorý chceme v budúcom programovom období postaviť spolu s Rakúskom z európskych peňazí,“ vysvetlil bratislavský župan Pavol Frešo. V územnom pláne sa počíta aj s ochranou vinohradov, ktoré budú podľa župana významným krajinotvorným prvkom. Podľa Freša získali pre to širokú podporu všetkých ľudí v území, vzniklo aj memorandum, ktoré podpísali starostovia a primátori z BSK. „Našim záujmom je, aby sme z vinohradov ťažili ako susedný Burgenland, ktorý si na vinohradoch postavil podstatnú časť cestovného ruchu,“ doplnil župan. Informáciu o koncepte územného plánu predložili 30. marca na zasadnutie Zastupiteľstva BSK. Od 2. apríla do 31. mája sa uskutočnilo verejné prerokovanie konceptu, ktoré bolo orientované predovšetkým na oboznámenie účastníkov so zámermi rozvoja BSK a na získanie pripomienok k navrhovanému riešeniu. Pripomienky ku konceptu si uplatnilo 130 subjektov. Spoločne s konceptom územného plánu spracovávali aj Územný generel dopravy – Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je jeho podkladom.

Počet shlédnutí: 0