Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky z trhu kancelárskych priestorov za 4. kvartál 2014

2. 2. 2015

Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

Ku koncu štvrtého kvartálu 2014 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave úroveň 1,54 milióna m². Takmer 60% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a viac ako 40% kancelárske priestory v štandarde B.

Vo štvrtom kvartáli 2014 pribudla do celkovej ponuky moderných kancelárskych priestorov v Bratislave nová budova – Business Garden Štefániková, ktorá sa nachádza v centrálnej časti Bratislavy a po kompletnej rekonštrukcii a nadstavbe v súčasnosti ponúka približne 5 100 m2 prenajímateľných kancelárskych plôch. Do konca roka 2015 očakávame dokončenie prvej fázy projektu Twin City, ktorý je situovaný na okraji centra mesta a prinesie 16 000 m2 administratívnych plôch.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov v Bratislave, 20 budov (čo predstavuje približne 227 000 m2 resp. 15% z celkového objemu) disponuje certifikátom zelenej trvalo udržateľnej budovy, buď prostredníctvom certifikácie LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli počas štvrtého kvartálu 2014 uzatvorené dosiahli výmeru 46 000 m², čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom predstavuje približne 36% pokles a v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka nárast o takmer 73%. Nové nájomné zmluvy predstavovali v tomto kvartáli takmer 3/4 všetkých transakcií a zvyšok – približne 25% patrilo prerokovaniam nájomných zmlúv (renegociácie).

Vo štvrtom kvartáli 2014 bola na trhu prenájmu kancelárskych priestorov zaznamenaná jediná transakcia väčšej spoločnosti (viac než 10 000 m2) a osem transakcií spoločností zo skupiny 1000 – 2 500 m².

Na trhu dominovali transakcie spoločností zo sektorov financií, bankovníctva a poisťovníctva (s podielom približne 42%), nasledovali spoločnosti z odvetvia informačných technológií a sektora profesionálnych služieb, obe s podielom takmer 13%.

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov v roku 2014:

Významné transakcie

14 300 m²- Twin City, predprenájom 2 400 m² – Polus Tower II, renegociácia 2 000 m² – Twin City, predprenájom

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa ku koncu roka 2014 znížila, z pôvodných 13,11% v predošlom kvartáli, na 11,24%. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave V (8,62%), nasledovaná Bratislavou I (9,67%) a Bratislavou II (9,95%). V obvodoch Bratislava III a Bratislava IV sme zaznamenali významnú mieru neobsadenosti na úrovni takmer 19%.

Počet shlédnutí: 0