Bratislava zverejnila interaktívny rozpočet

26. 3. 2017

Po pozitívnych minuloročných skúsenostiach pripravilo hlavné mesto aj tento rok prehľadnú aplikáciu mestských financií. Interaktívny rozpočet je jednoduché „smart“ riešenie pre každého, kto má záujem dozvedieť sa o mestskom rozpočte viac, ale nebaví ho čítať desiatky strán o jednotlivých kapitolách rozpočtu. Prehľadná infografika jednoduchým spôsobom zobrazuje toky financií v oblasti príjmov aj výdavkov mesta.

Vizualizácia finančných tokov pomáha lepšiemu informovaniu obyvateľov o základnom nástroji mesta, zároveň umožňuje verejnú kontrolu. Prehľadne informuje jednak o tom, odkiaľ financie mesta pochádzajú, ale aj na aké účely sú vynakladané.

„Je to ideálny spôsob, ako priblížiť rozpočet Bratislavčanom, poukázať na rezervy financovania a samotné kompetencie mesta,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Z prehľadu rozpočtu zároveň vyplýva, že financovanie hlavného mesta nie je nastavené systémovo a Bratislava je financovaná rovnako ako ktorákoľvek iná obec na Slovensku. To sa musí zmeniť a budem presadzovať, aby sa financovanie nášho mesta nastavilo spravodlivejšie,“ dodal primátor.

Interaktívny rozpočet Bratislavy na rok 2017 pozostáva z dvoch základných častí – príjmovej a výdavkovej. Po kliknutí na ktorúkoľvek položku v jednej z týchto dvoch častí sa zobrazia ďalšie položky, ktoré sú súčasťou konkrétnej oblasti rozpočtu, pričom je možné postupne prechádzať tromi úrovňami: cez programy, podprogramy až k prvkom. Občania sa takto môžu napríklad dozvedieť, že najviac financií do rozpočtu prichádza zo štátu – z dane z príjmov fyzických osôb tak, ako je to v prípade všetkých ostatných obcí na Slovensku. Úplne však absentuje napríklad dodatočný príjem zo štátu, ktorý by zohľadňoval postavenie Bratislavy ako hlavného mesta. Primátor Bratislavy vedie v tomto smere aktívne rokovania s ústavnými činiteľmi a presadzuje nový zákon o Bratislave.

Aplikácia je jednoducho prístupná na webstránke hlavného mesta, v časti Financie a majetok, časť rozpočet, resp. na priamom odkaze: http://www.bratislava.sk/…rozpocet.asp

Počet shlédnutí: 0