Bude mať odborná diskusia nádej v parlamente?

21. 9. 2016

V Bratislave 22. septembra 2016 – Poslanci NR SR neposunuli včera do druhého čítania poslanecký návrh zákona, ktorého cieľom bolo zrušenie zákona o miestom poplatku za rozvoj.

V rozprave upozornili poslanci na viacero nedostatkov zákona, ktorým sa zavádza miestny poplatok za rozvoj. Keďže tieto nedostatky prevažujú nad benefitmi, navrhovali opoziční poslanci zrušenie tohto zákona.

Na návrh zákona reagoval aj predseda klubu MOST-HÍD Gábor Gál, ktorý prezentoval, že strana MOST HÍD má záujem riešiť jeden z nedostatkov zákona o miestnom poplatku za rozvoj a preto ešte do konca tohto týždňa predložia návrh novely.

Piatok 23.9. je totiž termín na predkladanie návrhov zákonov do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré budú prerokované na októbrovej schôdzi.

IUR opakovane upozorňuje na všetky nedostatky návrhu, pričom tým najzásadnejším je to, že zákon vznikol bez odbornej diskusie ako poslanecký návrh zákona bez poznania podkladov a skúseností i bez súvisiacich legislatívnych zmien, ktoré sú v zahraničí štandardom.

Vypracovanie novely považujeme za vysoko odbornú problematiku, pričom termín 48 hodín sa môže odzrkadliť na jej kvalite. Novela má reagovať len na vyriešenie spoplatnenia rekonštrukcií a zatepľovaní.

Zákon však obsahuje ďalšie nekoncepčné a nezmyselné úpravy. Ak Bratislava schváli VZN o poplatku so sadzbou 35 eur za m2, tak osoba, ktorá by si chcela postaviť skleník, ktorý má viac ako 30m2 zaplatí 1050 eur do rozpočtu obce za vyvolanú záťaž. Avšak osoba, ktorá si bude na vedľajšom pozemku stavať nový rodinný dom do 150 m2 nezaplatí za novú záťaž ani cent.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Zavedením poplatku za rozvoj spôsobom a za podmienok určených zákonom však predstavuje pravý opak k základnej úlohe obce.

IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, zabezpečuje profesionálny rozvoj svojich členov a sprostredkováva vlastné odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami a širokou verejnosťou.

Viac informácií na www.iur.sk, www.poplatokzarozvoj.sk.

Počet shlédnutí: 0