Byty: Fond rozvoja bývania priznal na obnovu bytov 146,5 mil. eur

1. 1. 2013

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v roku 2012 priznal podporu 934 žiadateľom formou zvýhodnených úverov na obnovu bytového fondu v celkovom objeme 146 468 643 eur. Výsledkom podpory bývania v minulom roku je 24 315 postavených a obnovených bytov. Podľa fondu oproti roku 2011 vzrástli požiadavky o podporu na obnovu a zatepľovanie bytových budov, poklesol záujem v prípade výstavby nájomných bytov. V ostatných účeloch podpory zameraných na výstavbu a kúpu bytov a výstavbu zariadení sociálnych služieb nie sú veľké rozdiely v požiadavkách i vyčlenených finančných prostriedkoch.

„Veľmi ma teší stále neutíchajúci záujem o podporu na zatepľovanie a obnovu bytových domov, čo svedčí o zodpovednosti vlastníkov bytov a prispieva k predlžovaniu životnosti bytového fondu na Slovensku. Aby sme uspokojili čo najviac žiadateľov o podporu na tento účel, urobili sme v priebehu roku 2012 až päť úprav rozpočtu v prospech účelov zatepľovanie a obnova,“ zhodnotila pre agentúru SITA riaditeľka ŠFRB Dana Pištová. Poslednú úpravu tohtoročného rozpočtu fondu schválila vláda 19. decembra. Pre fond to znamenalo zvýšený nápor práce pred koncom roku, ale zároveň ďalších trinásť bytových domov v rôznych častiach Slovenska dostalo vianočný darček v podobe podpory na zateplenie s nulovou úrokovou sadzbou. „Mrzí ma nedostatočný záujem o výstavbu, resp. kúpu bytových domov na nájom. Táto oblasť je našou prioritou a verím, že prijatím nového zákona o ŠFRB sa zvýši záujem aj o tento účel,“ povedala Pištová.

Prijatím novely zákona o ŠFRB, ktorá nadobudla účinnosť 15. októbra 2012, sa fond stal finančnou inštitúciou. Bude tak môcť poskytovať finančné prostriedky aj zo zdrojov Európskej únie na zatepľovanie bytových domov v mestských oblastiach. V roku 2013 by mal čerpať z programu JESSICA zdroje v celkovej výške 11,5 mil. eur.

Počet shlédnutí: 0