Centrum Hriňovej obnoví Eurovia SK

22. 8. 2012

Stavebné práce zamerané na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny v Hriňovej v okrese Detva uskutoční košická spoločnosť Eurovia SK. Zákazku za takmer 942 tis. eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) získala v užšej súťaži spomedzi troch predložených ponúk. Predpokladaná cena prác naplánovaných podľa podmienok tendra na dvanásť mesiacov bola 790,9 tis. eur bez DPH. Ako ďalej vyplýva z výsledku tendra zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania, mesto plánuje financovať projekt z prostriedkov Európskej únie a vlastných zdrojov v rámci Regionálneho operačného programu, v časti týkajúcej sa regenerácie sídiel. Mesto Hriňová vyhlásila užšiu súťaž na revitalizáciu centra ešte v marci minulého roka.

Počet shlédnutí: 0