Česká republika je piatym najdôležitejším trhom pre e-fulfilment v Európe

13. 10. 2015

Výskumná správa spoločnosti Prologis odhaduje, že sa e-commercový priemysel v Európe v nasledujúcich piatich rokoch dvojnásobne zväčší. Tento vývoj má dopad na dodávateľské reťazce, distribučné priestory a zručnosti, ktoré podporujú zásadné funkcie e-fulfilmentu a logistiky Kľúčovým objavom je, že rast e-commerce viedol počas uplynulých troch rokov k prenájmu nových e-fulfilmentových priestorov s celkovou rozlohou 5 miliónov metrov štvorcových. Zároveň je hnacou silou rastu zamestnanosti v hlavných logistických centrách. Na Českú republiku pripadá približne 10 percent celkového dopytu a 9 percent priamych prenájmov e-commerce v Európe. Česká republika patrí spoločne s Veľkou Britániou, Nemeckom, Francúzskom a Poľskom medzi top päť trhov v Európe.

Výskumná správa s titulkom „E-commerce, e-fulfilment a tvorba pracovných miest v Európe“ pomocou hĺbkovej analýzy priamych prenájmov sleduje stratégie e-fulfilmentu a preferovanej lokality zákazníkov. Analýza ukazuje, že zakaždým, keď v rámci e-commerce dosiahli predaje hodnotu 1 miliardy EUR, bolo potrebných 77 000 metrov štvorcových nových priestorov.

Budúcnosť a dôsledky tohto vývoja:

  • Nárast pracovných miest: Očakávame, že v najbližších piatich rokoch bude v nových zariadeniach e-fulfilmentu potrebné zamestnať 200 000 nových pracovníkov. To predstavuje vznik 100 pracovných miest každý deň;
  • Multiplikačné efekty: V súvislosti s rastúcimi tržbami a  distribuovaným objemom tovaru bude v ďalších piatich rokoch potreba 15 miliónov metrov štvorcových nových logistických plôch;
  • Lokalita: Najžiadanejšie sú v súčasnej dobe priestory na najväčších európskych trhoch e-commerce, ako sú Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko, a takisto v krajinách s priestorom pre rast, ako sú Poľsko, Česká republika a Holandsko.

Výskumná správa zároveň ukazuje, že komplementárne odvetvia vrátane logistických nehnuteľností, ktoré predstavujú pre e-commerce dôležité oporné body, budú z tohto vývoja aj naďalej profitovať.

„V posledných troch rokoch tvorili prenájmy pre potreby e-commerce 15 percent z celkovo prenajatých logistických priestorov. Očakávame, že tento podiel ďalej porastie v závislosti na expanzii spoločností pôsobiacich v e-fulfilmente,“ povedal Chris Caton, senior viceprezident výskumného oddelenia spoločnosti Prologis, „najvýraznejší rast sa očakáva na troch najväčších európskych trhoch e-commerce, ktorými sú Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko. Len na týchto trhoch môže vzniknúť dopyt po približne 10 miliónoch metroch štvorcových.“

Počet shlédnutí: 0